Ζητείται προσωπικό από κατάστημα ΟΠΑΠ Play


Ζητείται άτομο 25-50 ετών για την στελέχωση καταστήματος τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ Play για την θέση του Store Manager στην περιοχή Σίνδο – Κουφάλια

 

Προϋπηρεσία :

· Υπάλληλος σε κατάστημα PLAY (θα ληφθεί υπόψη),

· Υπεύθυνος σε κατάστημα λιανικής ή σε τουριστικό/ξενοδοχειακό κλάδο

Γνώσεις :

· Καλή γνώση Η/Υ

· Καλή γνώση της ελληνικής και (προεραιτικά) αγγλικής γλώσσας

Προσόντα :

· Εμπορική αντίληψη και προσανατολισμός

· Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση

· Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων

· Ικανότητα στις δημόσιες σχέσεις

Δεξιότητες :

· Επικοινωνιακές δεξιότητες, ευχάριστη και χαμογελαστή παρουσία

· Πλήρης απασχόληση, δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

· Ευελιξία στο ωράριο

· Διαχείριση και κινητοποίηση της ομάδας για αύξηση των kpis και της αποτελεσματικότητας

· Ανάληψη πρωτοβουλιών

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η δραστηριοποίηση του υποψηφίου στη περιοχή Σίνδου & Κουφαλίων».