Ζητείται Αποθηκάριος – Πωλητής Ανταλλακτικών


Ζητείται Αποθηκάριος – Πωλητής Ανταλλακτικών

 

Η Μ.Ιωαννίδης ΑΕΒΕ (Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Επισκευαστής Mercedes-Benz

& Smart) αναζητεί ένα άτομο που θα απασχοληθεί στο τμήμα Ανταλλακτικών ως

Αποθηκάριο-Πωλητή ανταλλακτικών αυτοκινήτου.

Περιγραφή Καθηκόντων:

Παραγγελίες/Παραλαβές ανταλλακτικών-συνεννόηση με κεντρική αποθήκη αντ/κων MB Hellas στην Αθήνα.

Καταχώρηση τιμολογίων αγοράς αντ/κων και εργασιών στις εντολές εργασίας των πελατών.

Αναζήτηση πληροφοριών και προσθαφαίρεση κωδικών εξοπλισμού στην Datacard οχήματος για περιπτώσεις εκ των υστέρων τοποθετήσεων/μετατροπών

Παροχή ολοκληρωμένου κοστολογίων/προσφορών (εργασίες και αντ/κα) σε πελάτες συνεργείου, πάγκου.

Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών πελατών.

Διαχείριση (καταγραφή, οργάνωση, διεκπεραίωση) παραγγελιών συνεργείου.

Τακτοποίηση, οργάνωση και παρακολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών.

Καταχώρηση χώρου αποθήκης και αντ/κων

Αρχειοθέτηση παραγγελιών, δελτίων παραλαβής αντ/κων.

Παρακολούθηση Ιστορικού επισκέψεων πελατών.

Ανάπτυξη Πωλήσεων με νέες Επιχειρήσεις – Συναντήσεις & Διαπραγματεύσεις με πελάτες,

Συνεχής Έρευνα Αγοράς για νέες ευκαρίες και του Ανταγωνισμού.

Υποβολή τακτικών αναφορών ενεργειών και αποτελεσμάτων προς τον διευθυντή του τμήματος.

Συνεχή Επικοινωνία με όλα τα τμήματα για την επίλυση προβλημάτων.
Απαραίτητα Προσόντα

Ηλικία 30 – 40 ετών

ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ/ΤΕΙ (Τεχνικός Οχημάτων θα ληφθεί υπόψη).

Προϋπηρεσία ως πωλητής ανταλλακτικών αυτοκινήτων (τουλ. 2 χρόνια)

Καλή γνώση H/Y & tablets.

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γραπτά/Προφορικά)

Στοχοποιημένος, με ευελιξία και όρεξη για δουλεία

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Άριστη εξυπηρέτηση και δυνατότητα κατανόησης των αναγκών των πελατών.

Χειρισμός προγραμμάτος INCADEA, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

 

Υποβάλλεται αίτηση εδώ