Το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου στην Πάδοβα


Το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου Θεσσαλονίκης συμμετέχει, για τη διετία 2015-17, στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο «Wine Environmental Studies in European RegioNS».

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που υλοποιηούνται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος πέντε μαθητές και δύο καθηγητές επισκέφτηκαν, το διάστημα 18-24 Απριλίου 2016, την Padova της Γαλλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν μαθητές από όλες τις χώρες εταίρους, την Γαλλία, την Ιταλία, την Σλοβενία, την Κροατία και φυσικά την Ελλάδα. Οι Έλληνες μαθητές φιλοξενήθηκαν από Ιταλούς και μαζί με τους καθηγητές τους επισκέφθηκαν αξιοθέατα και μνημεία της Padova και της Βενετίας, αμπελώνες και οινοποιεία, παρουσίασαν τις εργασίες τους, σχετικά με την βιοποικιλότητα, στο σχολείο και δούλεψαν σε ομάδες με μαθητές των άλλων χωρών, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του προγράμματος. Το κλίμα μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών των πέντε χωρών ήταν εξαιρετικό, η συνεργασία αποδοτική και όλα δείχνουν ότι οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν. Η επόμενη συνάντηση είναι στην Κροατία τον Οκτώβρη του 2016 και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την φιλοξενία των εταίρων χωρών στην Ν.Μαγνησία τον Απρίλιο του 2017.

padova-2-gel-echedorou3

 

padova-2-gel-echedorou2

 
13313853_10205226136367856_593505736_o
padova-2-gel-echedorou4