Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού


Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαρκείας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου.

Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, επί της οδού Αλ. Παπάγου 7, κατά τις ώρες 8:00 – 14:30 από την Παρασκευή 30/10/2015 έως και την Δευτέρα 9/11/2015.

Τα σχετικά έντυπα (Ανακοίνωση, Παράρτημα με τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, Αίτηση και Υπεύθυνες Δηλώσεις) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευτούν από:

α) Το Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου, επί της οδού Αλ. Παπάγου 7, και

β) Τα Δημοτικά Καταστήματα στις κατά τόπους Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

Επίσης, όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να “κατεβάσουν” τα σχετικά έντυπα κάνοντας “κλικ” στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακοίνωση της αριθ. ΣΟΧ 1/2015

Παράρτημα (με οδηγίες)

Αίτηση

Υπεύθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2