Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία, ζητά υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Graphic Designer


Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία, ζητά υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Graphic Designer

Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ζητά υπάλληλο γραφείου με γνώσεις Graphic Designer.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα απασχοληθεί στο δημιουργικό τμήμα και θα είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλου του υλικού που αφορά στην στρατηγική προβολή της εταιρείας και στην εικόνα των προϊόντων της.

Η θέση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Σχεδιασμός των συσκευασιών των προϊόντων της εταιρείας.

• Σχεδιασμός όλου του έντυπου υλικού της εταιρείας (κατάλογοι, φυλλάδια, ετικέτες, επιστολόχαρτα κλπ).

• Ανάπτυξη γραφιστικού υλικού για την υποστήριξη της ιστοσελίδας της εταιρείας και της εικόνας της στα social media.

• Στρατηγική και σχεδιαστική υποστήριξη των ενεργειών marketing.

• Υλοποίηση εσωτερικής επικοινωνίας και επικοινωνίας με πελάτες (newsletters, memos).

• Ανάληψη πρωτοβουλιών, ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με το τμήμα marketing της εταιρίας.

• Συντονισμός γραφιστικών ενεργειών και ενεργειών προβολής.

Απαραίτητα προσόντα:

• Απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ ή άλλης σχολής Γραφιστικών

• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων και παρουσίαση Online Portfolio έργων

• Άριστη γνώση Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign κ.λπ.)

• Πολύ καλή γνώση Μs Office και internet

• Οργανωτικές ικανότητες και διαθεσιμότητα εργασίας επιπλέον του ωραρίου με την ανάλογη αμοιβή

• Δημιουργική ικανότητα, υψηλή αισθητική , κέφι και φρέσκες ιδέες

• Ενδιαφέρον για έρευνα και ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες.

• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

• Καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Lower και άνω

• Ηλικία έως 28-35 ετών

Επιθυμητά προσόντα:

• Γνώση Dreamweaver & Flash

• Heavy user of Social Media (Facebook, Twitter, LinkedIn)

• Γνώση και ενασχόληση με φωτογραφία

Παροχές:

• Πλήρης απασχόληση σε Δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης

• Μισθός αναλόγως προσόντων

Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικών: Email: [email protected] – Fax: 2310/752674