Από μεγάλη τεχνική εταιρεία ζητείται έμπειρο άτομα για το Γραφείο Κίνησης- Εμπορικής Διαχείρισης.


Από μεγάλη τεχνική εταιρεία ζητείται έμπειρο άτομα για το Γραφείο Κίνησης- Εμπορικής Διαχείρισης.

Από μεγάλη τεχνική εταιρεία στα Διαβατά ζητείται έμπειρο άτομα για το Γραφείο Κίνησης- Εμπορικής Διαχείρισης.

Απαραίτητα προσόντα

1. Άριστη γνώση αγγλικής

2. Πτυχίο σε Διοίκηση / Οργάνωση/ Λογιστική

3. Εμπειρία σε ανάλογη θέση

4. Γνώσεις Λογιστικής –Εμπορικής Διαχείρισης

5. Δίπλωμα οδήγησης

6. Οργανωτικός χαρακτήρας, δυνατότητα προσαρμογής σε νέα και δυναμικά περιβάλλοντα

Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected] με τίτλο ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ