Χαλάστρα: Ενημέρωση για τους μυδοκαλλιεργητές από το Facebook μέσω του Odyssea


Χαλάστρα: Ενημέρωση για τους μυδοκαλλιεργητές από το Facebook μέσω του Odyssea

Καθημερινές δορυφορικές μετρήσεις θερμοκρασίας, πρόγνωση κυματισμού κ.α., στην υπηρεσία ανθρώπων της θάλασσας, όπως των μυδοκαλλιεργητών της Χαλάστρας

Μία νέα υπηρεσία που στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης πληροφόρησης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, την ODYSSEA-Greece, εκκίνησε και συντονίζει το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου ODYSSEA που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (HORIZON 2020) και αποτελείται από 28 εταίρους από 14 χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες της Μεσογείου. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Το έργο ODYSSEA θα έχει διάρκεια 54 μήνες, έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, με προϋπολογισμό 8,4 εκατ. ευρώ.

Η αρχή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε από τους μυδοκαλλιεργητές που δραστηριοποιούνται στον Κόλπο Κεραμωτής, στον ανατολικό Κόλπο Καβάλας, και συνεχίζεται με τους μυδοκαλλιεργητές της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης.

Οι μυδοκαλλιεργητές της Κεραμωτής

Η υπηρεσία ODYSSEA-Greece παρέχει μετρήσεις θερμοκρασίας νερού στην επιφάνεια της θάλασσας προερχόμενες από τους δορυφόρους του Ευρωπαϊκού συστήματος COPERNICUS, και πρόβλεψη για την εξέλιξη της θερμοκρασίας νερού κατά την επόμενη εβδομάδα προερχόμενη από μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης του συστήματος COPERNICUS. Αντίστοιχα, παρέχονται μετρήσεις και προβλέψεις της θερμοκρασίας αέρα (μέση, ελάχιστη και μέγιστη ημερήσια τιμή) στον Κόλπο Κεραμωτής προερχόμενες από το σύστημα NOAA GFS. Τόσο οι μετρήσεις όσο και οι προγνώσεις θα δίνονται στο χρήστη με την μορφή διαγράμματος αλλά και επεξηγηματικού κειμένου που θα ανανεώνεται καθημερινά.

Στόχος της υπηρεσίας ODYSSEA-Greece είναι η παροχή στους «ανθρώπους της θάλασσας» μετρήσεων και προβλέψεων για την θάλασσα και την ατμόσφαιρα, προερχόμενων από διάφορες διαθέσιμες πηγές πληροφορίας (δορυφόρους, μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης, επιτόπιους αισθητήρες κλπ.), με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας τους. Θα ακολουθήσουν και άλλες παράμετροι όπως ο κυματισμός στη θάλασσα, οι κινήσεις των ρευμάτων, η συγκέντρωση φυτοπλαγκτόν κλπ.

Οι μυδοκαλλιεργητές της Χαλάστρας

Στην περιοχή της Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, στον δυτικό Θερμαϊκό Κόλπο, παράγεται περίπου το 90% της εγχώριας παραγωγής μυδιών, μεγάλο μέρος της οποίας εξάγεται σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Τα αιωρούμενα στερεά και τα θρεπτικά συστατικά που μεταφέρουν οι ποταμοί Αξιός, Αλιάκμονας και Λουδίας συμβάλλουν στη παραγωγή περίπου 30.000 τόνων ετησίως.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΔΠΘ συνεχίζει να παρέχει εξατομικευμένη πληροφόρηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα μέσω της σελίδας ODYSSEA-Greece στο Facebook και στο Twitter. Οι μυδοκαλλιεργητές της Χαλάστρας θα μπορούν να ενημερώνονται για τις μετρήσεις θερμοκρασίας νερού στην επιφάνεια της θάλασσας προερχόμενες από τους δορυφόρους του Ευρωπαϊκού συστήματος COPERNICUS, καθώς και για την πρόβλεψη για την εξέλιξη της θερμοκρασίας νερού κατά την επόμενη εβδομάδα προερχόμενη από μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης του συστήματος COPERNICUS.

Αντίστοιχα, παρέχονται μετρήσεις και προβλέψεις της θερμοκρασίας αέρα (μέση, ελάχιστη και μέγιστη ημερήσια τιμή) στη περιοχή Χαλάστρας Θεσσαλονίκης προερχόμενες από το σύστημα NOAA GFS. Τέλος δίνονται δορυφορικές μετρήσεις και μαθηματικές προγνώσεις κυματισμού (ύψος κύματος και διεύθυνση διάδοσης) και συγκέντρωσης φυτοπλαγκτόν.
Τόσο οι μετρήσεις όσο και οι προγνώσεις δίνονται στο χρήστη με την μορφή διαγράμματος αλλά και επεξηγηματικού κειμένου που ανανεώνεται καθημερινά.

Πηγή: voria