Διαβατά: Ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Κοινωνικά Σημαντικών Νοσημάτων


Σε τι στοχεύει και πώς θα εξυπηρετούνται οι ασθενείς;

Ο Δήμος Δέλτα και η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του «SOS DCP Center» (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Κοινωνικά Σημαντικών Ασθενειών), Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου για τον έλεγχο και την πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή των Διαβατών.

Στο «SOS DCP Center» θα δραστηριοποιείται ένας καρδιολόγος, ενώ κατά διαστήματα θα γίνονται εξετάσεις και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Οι ασθενείς θα γίνονται δεκτοί μετά από τηλεφωνικό ραντεβού και η πρόσβαση για όλους τους πολίτες είναι δωρεάν.

Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2310-788630 (εσωτερικό 407) Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη 17:30-20:30.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποβαθμισμένες / μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος με ακρωνύμιο “Equal2Health” (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities)» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” – ΨΝΘ Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, την Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, το Regional Health Insurance Fund of Blagoevgrad, το Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC και το Diagnostic and Consulting Center “Aleksandrovska”, Sofia.

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων υγείας στην περιοχή του Προγράμματος και η συμβολή στην εκτροπή ενός σημαντικού όγκου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από τα νοσοκομεία στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έμμεσα στην καλύτερη κάλυψη της υγείας σε απομακρυσμένες και / ή κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες.

SOS DCP CENTER

Διεύθυνση: Παναγιώτου Σπύρου 2, 57008, Διαβατά

(στο Υπόγειο του κτιρίου που στεγάζεται το ΚΑΠΗ)

Τηλ: 2310788630 (εσωτερικό 407)

E-mail: [email protected]