Ιδρυτική συνέλευση του συλλόγου πολιτισμού και παράδοσης Κυμίνων, είναι γεγονός


Ιδρυτική συνέλευση του συλλόγου πολιτισμού και παράδοσης Κυμίνων, είναι γεγονός

Περισσότεροι από διακόσιοι πολίτες της δημοτικής κοινότητας Κυμίνων, της δημοτικής ενότητας Αξιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή το βράδυ (7-11 μμ) στο δημοτικό κατάστημα Κυμίνων (πρώην Δημαρχείο Αξιού – Κοινοτικό κατάστημα Κυμίνων) στην ιδρυτική συνέλευση του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ”

Στην αρχή της διαδικασίας πήρε το λόγο ο Πρόεδρος της προσωρινής διοίκησης Πασχάλης Πολυχρονόπουλος που υποδέχτηκε και ευχαρίστησε όλους, για τη μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση στη δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στην ίδρυση του πολιτιστικού φορέα της Δ.Κ. Κυμίνων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας νέου πολιτιστικού φορέα, ως συνεχιστή μιας μακράς πολιτιστικής παρουσίας των Κυμίνων (Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κυμίνων – Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κυμίνων), σχεδόν σαράντα -40- ετών, με αποτελεσματική δράση σε πολλούς πολιτιστικούς τομείς (χορό, μουσική, θέατρο κλπ) αλλά και λόγω θεσμικού κενού στον πολιτισμό, μετά την συγχώνευση των πολιτιστικών κέντρων το 2011 στον ενιαίο πολιτιστικό οργανισμό, και επαρκούς εκπροσώπησης των τοπικών κοινωνιών στο νέο φορέα.

Στη συνέχεια πρότεινε στα μέλη την ανάδειξη προεδρείου και το σώμα της ιδρυτικής συνέλευσης ΟΜΟΦΩΝΑ εξέλεξε ως πρόεδρο τον Γιάννη Νικ. Δήμου και ως γενική γραμματέα την Κατερίνα Σωτ. Μπαγιάτη.

Ο πρόεδρος της ιδρυτικής συνέλευσης έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Πασχάλη Πολυχρονόπουλο ο οποίος ανέγνωσε στο σύνολο και κατ’ άρθρο το καταστατικό του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ” που αποτελείτε από -30- τριάντα άρθρα, έχει την άνω επωνυμία, έδρα την δημοτική κοινότητα Κυμίνων, και κύριο σκοπό την πολιτιστική, πνευματική, ανθρωπιστική ανάπτυξη των μελών του και των πολιτών της τοπικής κοινότητας των Κυμίνων. Τη δημιουργία σχέσεων συνεργασίας, συλλογικότητας, αλληλεγγύης και γενικότερα την ανάδειξη της αξίας και ιστορικότητας του πολιτισμού της γενέτειρας πόλης των Κυμίνων Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Μετά το πέρας της ανάγνωσης ακολούθησε συζήτηση και έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις για την λειτουργία και συνεργασία του συλλόγου με άλλους δημοτικούς και περιφερειακούς φορείς. Όσοι πήραν το λόγο, όπως οι Γεώργιος Πριμεράκης , Παύλος Μπαγιάτης, Κων/νος Πριμεράκης, Γιώτα Δάμιαλη και Πέτρος Ζήσης, τόνισαν την ανάγκη της ίδρυσης του συλλόγου και της στήριξης των νέων παιδιών που συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια.

Μετά το πέρας της διαδικασίας διαλόγου ο πρόεδρος της ιδρυτικής συνέλευσης έθεσε σε έγκριση το καταστατικό του συλλόγου, και τα έως τώρα πεπραγμένα.

Το σώμα των ιδρυτικών μελών ομοφωνα και παμψηφεί ενέκρινε:

1. Το καταστατικό του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ”

2. Την εκλογή των μελών της προσωρινής διοίκησης που είναι:

Πασχάλης Πολυχρονόπουλος του Πέτρου κάτοικος Κυμίνων, Πρόεδρος

Αθανάσιος Μεράζης του Χρήστου “ “ Αντιπρόεδρος

Αικατερίνη Μπαγιάτη του Σωτηρίου “ “ Γεν. Γραμματέας

Αστέριος Ρουσομάνης του Κων/νου “ “ Ταμίας

Αθηνά Ρούζιου του Θωμά “ “ Μέλος

Μαρία Μόραλη του Χρήστου “ “ Μέλος

Βασίλης Ανθιάς του Χρήστου “ “ Μέλος

3. Τη συνεργασία με το συμπολίτη δικηγόρο Γιάννη Νικ. Δήμου για την κατάθεση της αίτησης και των σχετικών εγγράφων για την αναγνώριση του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ” στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.

4. Την εξουσιοδότηση της προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του καταστατικού του συλλόγου.

Μετά το πέρας των ψηφοφοριών ο πρόεδρος της ιδρυτικής συνέλευσης, ευχαρίστησε τους πολίτες των Κυμίνων και τους φίλους αυτής της προσπάθειας για την μαζική και καταλυτική συμμετοχή τους στην διαδικασία ίδρυσης του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ” , και κήρυξε το πέρας των εργασιών της συνέλευσης.

Έδωσε το λόγο στον πρόεδρο Πασχάλη Πολυχρονόπουλο που έκανε εκτενή ενημέρωση για το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων γιορτών (ΡΟΥΓΚΑΤΣΙΑ – ΓΟΥΡΟΥΝΟΧΑΡΑ).

Θετικη εντύπωση έκανε η σημαντική συμμετοχή και παρουσία πολλών νέων παιδιών. Γεγονός το οποίο γέμισε με αισιοδοξία τα υπόλοιπα μέλη για το μέλλον του συλλόγου.
Αξιοπρόσεκτη επίσης είναι η συνυπογραφή της ίδρυσης του συλλόγου από τον Πατέρα κο Χρήστο Αιγίδη, ιερέα της ενορίας των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Κυμίνων και από πολλά διατελέσαντα μέλη διοικήσεων των προηγούμενων φορέων.

Η αίτηση και ο σχετικός φάκελος για την αναγνώριση του “ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΙΝΩΝ” κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016.