Κατοχύρωση σημάτων με τον όρο «Μακεδονία» και τα παράγωγα του


Ο ΣΒΒΕ προσφέρει νομική και διαδικαστική υποστήριξη σε οποιαδήποτε ελληνική επιχείρηση επιθυμεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία κατοχύρωσης.

Του Αθανάσιου Σαββάκη*

Από τη δεκαετία του 1990, οι χώρες των Βαλκανίων αποτελούν σημαντικό πεδίο επενδυτικής δραστηριότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ειδικά για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Ο ΣΒΒΕ υποστήριξε τότε τη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τη διαρκή αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με το σύνολο των χωρών αυτών. Μάλιστα, η Ελλάδα, ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε αρκετές από αυτές τις χώρες στην πρώτη πεντάδα των διεθνών επενδυτών.

Σε κάθε περίπτωση τα Βαλκάνια εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια δεν θεωρούνται για τις ελληνικές επιχειρήσεις ξένες αγορές. Η ελληνική παρουσία, και κυρίως η παρουσία των βορειοελλαδίτικων επιχειρήσεων, είναι αξιοσημείωτη στις χώρες της περιοχής.

Επιπλέον, η εγγύτητά μας στα Βαλκάνια καταγράφεται ως συγκριτικό πλεονέκτημα, αφού με τις κατάλληλες επιχειρηματικές κινήσεις η εσωτερική αγορά έχει δικτυωθεί και επεκταθεί στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την πρόσφατη συμφωνία Ελλάδας – FYROM, ο ΣΒΒΕ υποστηρίζει την προστασία των ελληνικών εμπορικών σημάτων που περιέχουν τον όρο «Μακεδονία» και παράγωγά του. Πολύ περισσότερο που σε πρόσφατη έρευνα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διαπίστωσε ότι είναι λίγες οι Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πανευρωπαϊκά και διεθνώς κατοχυρώσει το εμπορικό τους σήμα για τα προϊόντα τους στα οποία χρησιμοποιούν τον όρο «Μακεδονία».

Για το λόγο αυτό, ο ΣΒΒΕ προσφέρει την απαραίτητη νομική και διαδικαστική υποστήριξη, σε οποιαδήποτε Ελληνική επιχείρηση επιθυμεί να διεκπεραιώσει τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος που περιέχει τον όρο «Μακεδονία». Αυτό ισχύει για κάθε ελληνική επιχείρηση -και όχι μόνον για επιχειρήσεις με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα. Για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκουν και χωρίς βεβαίως αυτές να είναι απαραίτητα μέλη του Συνδέσμου μας.

Επιπλέον, στη νέα αυτή αναπτυξιακή του πρωτοβουλία ο ΣΒΒΕ καλεί όλους τους επιχειρηματικούς φορείς της χώρας, τις περιφέρειες και οποιοδήποτε σχήμα στηρίζει την επιχειρηματικότητα, ώστε τα αποτελέσματα να είναι τα καλύτερα δυνατά. Με αυτό τον τρόπο ο ΣΒΒΕ για άλλη μια φορά ενισχύει με άμεσο και πρακτικό τρόπο τις ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και υποστηρίζει τον στρατηγικό τους προσανατολισμό, που είναι η εξωστρεφής δραστηριότητα. Έτσι ενισχύει τη δυναμική τους και την προσπάθειά τους να εντάξουν τα προϊόντα τους σε διεθνή δίκτυα διανομής. Κάτι απόλυτα εφικτό αφού μεγάλο μέρος των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων παράγει υψηλής ποιότητας τυποποιημένα, πιστοποιημένα και ελκυστικά συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία έχουν ενσωματωμένες τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας & πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Πηγή: voria