Μέχρι τις 17/2 οι αιτήσεις μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δέλτα


Ξεκινούν από αύριο Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016, οι αιτήσεις μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δέλτα. Η νέα κοινωνική δομή του Δήμου θα λειτουργήσει για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2015-2016 για μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή υποστήριξης στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, στην φυσική και στη χημεία.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους στις κατά τόπους κοινότητες με την βοήθεια εθελοντών καθηγητών και φοιτητών. Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου μας , οι οποίοι θα εγκριθούν μετά από αίτηση τους. Η αίτηση συμμετοχής καθώς και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται στις κατά τόπους δημοτικές κοινότητες .

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά (που αφορούν στους κηδεμόνες του αιτούντα):

1.Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3.Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το  φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη και σφραγίστηκε από την Δ.Ο.Υ. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου απορίας προνοίας (αν υπάρχει).

5.Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Παιδείας που εδρεύει στο Καλοχώρι, κα Ουρανία Παπαδοπούλου από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8.00 π.μ έως 14.00 / τηλ. Επικ. 2310751108 ή με e-mail [email protected] ή fax 2310752222.