Μέσα στο α' εξάμηνο του 2016 έρχονται προκηρύξεις για Νέους Αγρότες, Σχέδια Βελτίωσης και Leader του ΠΑΑ 2014-2020


Παρουσιάστηκε, την Τρίτη (22/12), σε συνέντευξη τύπου το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020. Στόχος του νέου Προγράμματος όπως ειπώθηκε από την ηγεσία του ΥπΑΑΤ είναι η σωστή διαχείριση με στόχο την επιβίωση του αγροτικού κλάδου με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Όπως απάντησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλης Αποστόλου σε σχετική ερώτηση του ΑγροΤύπου, «θέλουμε αλλαγή του μοντέλου της γεωργίας με στόχο την ποιότητα και την ταυτότητα, όπου η χώρα μας έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». Επίσης ανέφερε ότι «στοχεύουμε στην αύξηση των κονδυλίων για τους Νέους Αγρότες με την αναθεώρηση του 2017, ενώ θα δοθεί επίσης βάρος στους γεωργικούς συμβούλους, ώστε να βρεθούν δίπλα στον αγρότη». Ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Κασσίμης από την πλευρά του παρουσιάζοντας το ΠΑΑ δήλωσε ότι συνολικά θα αντληθούν πόροι ύψους 7 δισ. ευρώ.

Το νέο ΠΑΑ θα στηρίξει τις εξής δράσεις, οι οποίες προϋπήρχαν και στο προηγούμενο ΠΑΑ:

Η προώθηση της καινοτομίας (992 εκατ. ευρώ)
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων (713 εκατ. ευρώ)
Προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων (350 εκατ. ευρώ)
Προώθηση έργων γεωργίας – δασοκομίας (1,8 δισ. ευρώ)
Φιλοπεριβαλλοντικά μέτρα (μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 797 εκατ.)
Καταπολέμηση της φτώχειας σε ορεινές – μειονεκτικές περιοχές (584 εκατ.)
Όπως δήλωσε ο κ. Κασσίμης, ο μεγαλύτερος όγκος εργασίας στην αναθεώρηση του ΠΑΑ αφορούσε τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής.

Εκτός από τα παλαιά μέτρα του τρέχοντος προγράμματος που συμπεριλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα, ο κ. Κασσίμης ανακοίνωσε και τα νέα μέτρα που θα αφορούν:

Εκπαίδευση Αγροτών
Καινοτομία για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων
Δικτύωση
Ομάδες Παραγωγών
Γεωργικοί Σύμβουλοι
Η ηγεσία του υπουργείου ανακοίνωσε επίσης ότι θα γίνει μεταφορών κονδυλίων από τον Πρώτο Πυλώνα στο Δεύτερο, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Στο νέο ΠΑΑ θα γίνει εκχώρηση πόρων στις περιφέρειες που θα ανέλθει στο 37% των κονδυλίων. Τα μέτρα που θα αναλάβουν εξολοκλήρου οι περιφέρειες θα είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, το Leader, αναδασμοί, οδοποιία και ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων. Κατά 40% θα αναλάβουν τα προγράμματα μεταποίησης και clusters.

H προκύρηξη των μέτρων

Ο κ. Αποστόλου δήλωσε ότι «το επόμενο διάστημα θα έχουμε τις υπογραφές των ΚΥΑ και των υπουργικών αποφάσεων ώστε να ξεκινήσει να γίνει η ανακοίνωση των προγραμμάτων, η οποία θα γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016 για τα παλαιά προγράμματα που ήδη υπάρχουν στο τρέχον ΠΑΑ  για τα οποία υπάρχουν εμπειρίες (όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Αγρότες, Leader κ.ά) ενώ οι προκυρήξεις για καινούρια προγράμματα θα ακολουθήσουν αμέσως μετά». Επίσης ανέφερε ότι οι νέοι αγρότες θα έχουν μπόνους 25% στα νέα προγράμματα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός «είτε τώρα θα γίνει η στροφή του αγροτικού τομέα σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο ή θα χαθεί μια ευκαιρία που δεν πρόκειται να ξαναβρεθεί». Ο κ. Αποστόλου πρόσθεσε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε αναζήτηση εργαλείων χρηματοδότησης και ανατέθηκε μια μελέτη «για να μπορούμε να τρέξουμε τα προγράμματα». Ένα από τα εργαλεία χρηματοδότησης όπως ενημέρωσε η ηγεσία του ΥπΑΑΤ θα είναι και η νέα αναπτυξιακή τράπεζα που ακόμα σχεδιάζεται.

Αναφερόμενος ο κ. Κασίμης στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του τρέχοντος ΠΑΑ τόνισε ότι αναμένεται να ανέλθουν στα 900 εκατ. ευρώ. «Ποσό που θα «χαθεί» από το νέο ΠΑΑ», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μπόλαρης ανέφερε ότι «ο πρωτογενής αγροτικός τομέας είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αύξηση ποιότητας, πιστοποίηση και αύξηση των εξαγωγών είναι τα κύρια σημεία που στοχεύει το νέο ΠΑΑ».

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το ΥπΑΑΤ αναφέρει τα εξής:
Εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή.

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες. Ειδικότερα:

την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. €
την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκ. €
την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής, και τέλος,
την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
Με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ:

ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση των Νέων Μέτρων που αφορούν στην κατάρτιση και εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση, τις ομάδες παραγωγών, την ενίσχυση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων, τα start up ΜΜΕ επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα και τις υποστηρικτικές δομές παροχής συμβουλών στους παραγωγούς.
διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και προστέθηκαν δράσεις σε μέτρα για το Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή (άνω του 30% των πόρων θα κατευθυνθεί σε δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές και δράσεις διαχείρισης κινδύνων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) αλλά και σε επενδυτικά μέτρα (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) με έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ.
δόθηκε έμφαση στη Συμπληρωματικότητα και τις Συνέργειες πχ. πολυτομεακό και πολυταμειακό LEADER, συνέργειες με λοιπά διαρθρωτικά ταμεία, με Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, κλπ.
αποτυπώθηκε η πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες (οι πόροι που θα εκχωρηθούν ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ).