Μετατροπή συμβάσεων 19 καθαριστριών αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο


Την μετατροπή των συμβάσεων 19 καθαριστριών,  που προσλήφθηκαν το προηγούμενο διάστημα, με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  από μερικής σε πλήρους απασχόλησης αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμο Δέλτα στη  δια περιφοράς συνεδρίαση που έγινε την περασμένη Παρασκευή.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης, λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας που  πρέπει να τηρούνται στα σχολεία έκρινε επιτακτική την ανάγκη, να μετατραπούν οι συμβάσεις αυτές σε πλήρους απασχόλησης. Με την αύξηση του ωραρίου εργασίας των καθαριστριών πρόκειται να καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων που σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ πρέπει να γίνονται ανά τρεις ώρες.

Στις 15 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Δέλτα με βάση την σχετική ΚΥΑ προσέλαβε  42 καθαρίστριες  για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 10 μηνών.  Οι 19 καθαρίστριες όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ προσλήφθηκαν με σύμβαση μερικής απασχόλησης   τρίωρης  εργασίας.

Το θέμα της μετατροπής των συμβάσεων των 19 καθαριστριών τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως επείγον προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση και να υλοποιηθεί. Το σώμα αποδέχτηκε το θέμα ως σημαντικό και υπερψήφισε την πρόταση του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη και της διοίκησης του Δήμου Δέλτα.

Διατάξεις σχετικής νομοθεσίας δίνουν τη δυνατότητα σε Δήμους να τροποποιούν  συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των εργαζομένων αυξάνοντας το ωράριο, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εστάλη προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.