Νέος σχεδιασμός για το έργο μεταφοράς μαθητών στη Θεσσαλονίκη


ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ευρεία σύσκεψη εργασίας, προκειμένου να προετοιμαστεί εγκαίρως και με τη μεγαλύτερη δυνατή αρτιότητα ο νέος σχεδιασμός του έργου της μεταφοράς των μαθητών της Θεσσαλονίκης, για την επόμενη τριετία πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η σύσκεψη συνεκλήθη με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Φάνη Παπά, ώστε το έργο της μεταφοράς των μαθητών να γίνεται εγκαίρως και με αποτελεσματικό τρόπο στο εξής και να εξαλειφθούν οι παθογένειες του παρελθόντος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν τα συναρμόδια στελέχη της ΠΚΜ, αλλά και εκπρόσωποι των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο κ. Παπάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άρτια προετοιμασία, οργάνωση και το συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών της Περιφέρειας και ειδικότερα της νεοσύστατης ομάδας έργου που είναι επιφορτισμένη με το σχεδιασμό και την κοστολόγηση δρομολογίων, τη διαγωνιστική διαδικασία και την συμβασιοποίηση ενός τόσο δυναμικού και πολυδαίδαλου έργου, όπως αυτό της μεταφοράς μαθητών, που διαχρονικά λόγω της φύσης του εμφανίζει πλήθος προβλημάτων και παθογενειών.

Για τη βελτίωση αυτών των παθογενειών, ο κ. Παπάς ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους την όσο το δυνατόν στενότερη και αρτιότερη επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμό ενεργειών. Συγκεκριμένα, από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης ζητήθηκε να επιστήσουν την εγρήγορση και την επιμέλεια των Διευθυντών κάθε εμπλεκόμενης σχολικής μονάδας, ώστε να αποστέλλονται εγκαίρως και με σαφήνεια τα πρωτογενή στοιχεία των δικαιούχων προς μεταφορά μαθητών και να επιταχυνθούν οι χρόνοι καταγραφής των αναγκών μεταφοράς.

Προς αυτήν την κατεύθυνση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προετοίμασε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης πρωτογενών αιτημάτων, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Διευθυντές των Σχολείων, να ενημερώνουν άμεσα, μια φιλική προς το χρήστη, βάση δεδομένων με τα απαιτούμενα πρωτογενή στοιχεία όπως π.χ. ονοματεπώνυμο μαθητή, ταχυδρομική διεύθυνση σχολείου, στοιχεία στάσεων, χιλιομετρικών αποστάσεων, ωραρίου κτλ.

Με τον τρόπο αυτό αυτοκαταργείται μια γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία αποστολής καταστάσεων, καταχώρησης και επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων από πλευράς των υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας και επιτυγχάνεται η αμεσότητα διάχυσης της πληροφορίας στο σύστημα. Το έργο δηλαδή γίνεται πιο εύκολο, πιο γρήγορο και με λιγότερα σφάλματα, αφού ο εκάστοτε πιστοποιημένος χρήστης (Διευθυντής Σχολείου) θα έχει και την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία θα γίνει ο νέος σχεδιασμός, η κοστολόγηση, η δημοπράτηση και η συμβασιοποίηση του έργου της μεταφοράς μαθητών, μειώνοντας έτσι τον όγκο πιθανών τροποποιήσεων δρομολογίων.

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, δεσμεύθηκαν για την έγκαιρη ενημέρωση, επικαιροποίηση και καταχώρηση, από πλευρά σχολικών μονάδων, των πρωτογενών στοιχείων δικαιούχων μαθητών (π.χ. νέων εγγραφών ή διαγραφών μαθητών), η οποία σε πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί εντός του διαστήματος από τις 20 έως και 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Εξέφρασαν παράλληλα ικανοποίησή για την πρόσκληση τους σε μια άκρως εποικοδομητική σύσκεψη, καθώς και τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν και να συνεργασθούν στενά για την επιτυχία του νέου σχεδιαστικού εγχειρήματος.

Παράλληλα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να αποστείλουν στα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας εκ νέου προτάσεις τροποποίησης της Κ.Υ.Α. που διέπει το έργο της μεταφοράς μαθητών, όπως για παράδειγμα πρόταση κατάργησης ή περιορισμού των 90 λεπτών/ώρα, χρόνου αναμονής που είναι υποχρεωμένοι οι μαθητές να περιμένουν στις σχολικές μονάδες μέχρι να επιβιβασθούν σε δρομολόγιο μεταφοράς τους, καθώς επίσης και τον καθορισμό ελάχιστου κόστους αποζημίωσης δρομολογίου ανεξαρτήτως ομάδων ή μεμονωμένων, πρόχειρου η διεθνούς διαγωνισμού.

Τέλος εκφράσθηκαν και από τις δύο πλευρές προβληματισμοί και επιφυλάξεις, αναφορικά με την ασάφεια και τη ρευστότητα που επικρατεί από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας, τόσο όσον αφορά στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού όσο και στον τελικό καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος και των ορίων ελαστικότητας λειτουργίας των Ολοήμερων Σχολείων, που έχει κατ’ επέκταση επιπτώσεις και στην αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού και εκτέλεσης των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.