Ο δήμος Δέλτα σε αριθμούς, infographic


dimos-delta

 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του δήμου Δέλτα είναι 45.839.
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:45.839
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ:19.453
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ:14.418

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΦΥΛΟ
Άρρενες:22.829
Θήλεις:23.010

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-9  ετών:5.766
10-19 ετών:5.323
20-29 ετών:6.243
30-39 ετών:7.254
40-49 ετών:6.681
50-59 ετών:5.356
60-69 ετών:4.070
70+ ετών:5.146
Μέση ηλικία:38,2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άγαμοι:18.546
Έγγαμοι, με σύμφωνο συμβίωσης και σε διάσταση:23.645
Χήροι και χήροι από σύμφωνο συμβίωσης:2.790
Διαζευγμένοι και διαζευγμένοι από σύμφωνο συμβίωσης:858

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Αριθμός νοικοκυριών:15.404
Μέσο μέγεθος νοικοκυριού:2,94
Αριθμός πυρηνικών οικογενειών:13.144

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Ελληνική:41.505
Άλλη:4.334

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν)
Πρωτοβάθμια:11.731
Δευτεροβάθμια – Μεταδευτεροβάθμια:18.621
Τριτοβάθμια:3.906
Λοιπά:7.747

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Προ του 1960:2.008
1961-1985:6.599
1986-2000:3.739
2001 και μετά (περιλαμβάνονται και τα υπό κατασκευή):2.072
ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:12.478
ΚΤΙΡΙΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:1.940

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατοικία:8.721
Εκκλησία-μοναστήρι:29
Ξενοδοχείο:9
Εργοστάσιο-εργαστήριο:663
Σχολικό κτίριο:79
Κατάστημα-γραφείο:706
Σταθμός αυτοκινήτων (πάρκινγκ):36
Νοσοκομείο-κλινική κλπ:3
Άλλη χρήση:2.232