Οι παλαιές και σύγχρονες ονομασίες των οικισμών του Δήμου Δέλτα


Οι οικισμοί που αποτελούν σήμερα το Δήμο Δέλτα, δεν είχαν πάντα τις σημερινές τους ονομασίες.

Οι μετονομασίες των οικισμών συνδέονται με τις διαδοχικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις αλλά κυρίως αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής και τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν γύρω από την αναγκαιότητα ενός νέου τοπωνυμικού χάρτη που θα αποτύπωνε την «ενότητα του ελληνισμού στο χώρο και το χρόνο».

Πόσοι άραγε γνωρίζουν την παλαιά ονομασία της Σίνδου, της Χαλάστρας, των Διαβατών ή των Κυμίνων;

Μέσα από μία πρωτότυπη έρευνα του Ιδρύματος Ιστορικών Ερευνών έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε το πώς ονομάζονταν οι οικισμοί από τους οποίους καταγόμαστε ή και διαμένουμε και πότε απέκτησαν τη σημερινή τους ονομασία.

Έτσι ισχύουν τα εξής:

Η Σίνδος ονομάζονταν μέχρι το 1926 Τέκελι.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 55/1926

Τα Διαβατά ονομάζονταν μέχρι το 1926 Δουδουλάρ.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 346/1926

Η Νέα Μαγνησία ονομάζονταν μέχρι το 1952 Λαχανόκηποι.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 73/1952

Το Καλοχώρι ονομάζονταν μέχρι το 1924 Κασκάρκα, η οποία είναι παραλλαγή της ακόμα παλαιότερης ονομασίας Κασκαρίκα.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ Β113/1924

Η Χαλάστρα ονομάζονταν Κουλιακιά μέχρι το 1924 και  Πύργος έως το 1955.

Οι μετονομασίες πραγματοποιήθηκαν με τα ΦΕΚ 55/1926 και 157/1955

Το Ανατολικό ονομάζονταν Βαλμάδα μέχρι το 1955.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 157/1955

Τα Κύμινα ονομάζονταν μέχρι το 1926 Γιουντζήδες.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 346/1926

Η Βραχιά  ονομάζονταν μέχρι το 1928 Καγιαλή

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε με το ΦΕΚ 156/1928

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μετονομασίες και πώς αυτές πραγματοποιήθηκαν μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://settlement-renames.eie.gr/%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%83/