Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα πτυχιούχων του ΕΣΠΑ


Όπως διαβάσαμε στο blog της NorthGroup.gr η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πτυχιούχων του ΕΣΠΑ θα παραταθεί.

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού  παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.