Παρατείνονται μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2016 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους 1.000 άνεργους νέους


Παρατείνονται μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 2016 οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα για τους 1.000 άνεργους νέους

Είσαι άνεργος 18-24 ετών? Μπες στο edu.sepve.org.gr και βγες στην Πληροφορική και στην Απασχόληση
Οι άνεργοι νέοι από την Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι αυτοί που μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από τη χρονική παράταση, που δόθηκε για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, στο επιδοτούμενο πρόγραμμα  κατάρτισης – πιστοποίησης –  απασχόλησης στην Πληροφορική, που υλοποιεί οΣύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος,σε συνεργασία με την ΕΥΕ/ΕΚΤ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλονται μέχρι 9 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα edu.sepve.org.grπου έχει δημιουργήσει ο ΣΕΠΒΕ ειδικά για τους ανέργους και τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 Μέχρι στιγμής ένας σημαντικός αριθμός θέσεων στην Κεντρική Μακεδονία και μικρότερος στην Ανατ. Μακεδονία και Θράκη δεν έχει ακόμη  καλυφθεί και γι΄ αυτό το λόγο η χρονική παράταση που δόθηκε προσφέρει την ευκαιρία σε εκατοντάδες άνεργους ηλικίας 18-24 ετών να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα, στις πέντε Περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου το πρόγραμμα υπό το γενικό τίτλο«Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» περιλαμβάνει συνολικά 1000 θέσεις για ωφελούμενους – άνεργους. Οι περισσότερες εξ αυτών και συγκεκριμένα οι 482 έχουν διατεθεί στην Κεντρική Μακεδονία. Έως  τώρα ο αριθμός των αιτήσεων που έχει υποβληθεί είναι χαμηλότερος από τις προσφερόμενες θέσεις. Μη επαρκής θεωρείται και ο αριθμός των αιτήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων είναι 170.
Οι άνεργοι νέοι από τη Θεσσαλονίκη και τους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, θα καταρτιστούν θεωρητικά και πρακτικά στην Πληροφορική και θα αποκτήσουν δεξιότητες στα πιο ελκυστικά της αντικείμενα όπως είναι roboticswebdevelopmentmobile developmentcloud computingdigitalmarketingweb design και ecommerce.

Η υλοποίηση του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει το Νοέμβριο. Οι 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, που θα λάβει ο κάθε άνεργος-ωφελούμενος επιδοτούνται προς 5 ευρώ την ώρα. Οι 260 ώρες πρακτικής κατάρτισηςσχετικές με τα αντικείμενα του προγράμματος σε επιχειρήσεις της Περιφέρειάς τους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, επιδοτούνται με 3 ευρώ την ώρα, ενώ σε όλο το διάστημα λειτουργίας του προγράμματος καλύπτονται παράλληλα και οι ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και αίτηση συμμετοχής μπορείτε να κάνετε ΕΔΩ :

http://edu.sepve.org.gr/welcome