Πώς θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού


Μέσω αιτήσεων των εργοδοτών και υπευθύνων δηλώσεων των εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα αυτό προβλέπει ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας καθώς οι επιχειρήσεις που εργάζονταν τελούν υπό το καθεστώς προσωρινού κλεισίματος για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Λόγω του ότι πλέον καθημερινά κλείνουν επιχειρήσεις με απόφαση της κυβέρνησης η ΠΝΠ περιγράφει μόνο τον τρόπο που θα χορηγηθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού όχι όμως το ποσό το οποίο θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας κατόπιν φυσικά και από την σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup.

Να σημειωθεί ότι λόγω του κλεισίματος της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων της χώρας η κυβέρνηση επιθυμεί να χορηγηθεί ένα ποσό το οποίο λόγω του αναγκαστικού κλεισίματος της επιχείρησης ο εργαζόμενος να μπορεί να πάρει ένα βοήθημα
αφού θα μείνει χωρίς μισθό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μελετάται για ένα επίδομα ύψους 400 με 500 ευρώ, χωρίς όμως ωστόσο να έχει αποφασιστεί.

Για τη στήριξη των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, λόγω της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,θεσπίζεται μηχανισμός στήριξης.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων – εργοδοτών, υποβάλλουν ατομικά Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.

Για την εφαρμογή όλων αυτών λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκείμενων σε όλες τις προβλεπόμενες επεξεργασίες του θεσπίζονται στο παρόν. Από την διαδικασία εξαιρούνται :
-όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
-όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
-όσοι αποτελούν προσωπικό ασφαλείας ,
-και εν γένει όσων η σύμβαση δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.