Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Δήμο Δέλτα


Ο Δήμος Δέλτα, ενόψει έναρξης του επομένου εξαμήνου πρακτικής άσκησης φοιτητών (1/4/2016 – 30/9/2016) ενδιαφέρεται για την κάλυψη συνολικά πέντε (5) θέσεων αποκλειστικά επιπέδου Τ.Ε.Ι., όπως αναγράφονται παρακάτω:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ για το ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ για τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ για την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για το ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στο δημοτικό κατάστημα επί της πλατείας Δημοκρατίας στη Σίνδο, υπόψη του κ. Χαζαράκη Θεόκριτου (τηλ. 2313300503, email [email protected]).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση της Σχολής φοίτησης του/-ης ενδιαφερόμενου/-ης ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση.

Υπόδειγμα αίτησης