Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»


Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

Προδημοσίευση (νέα έκδοση) της προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς», καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία για τη διαδικασία ενισχύσεων νέων αγροτών, στην Κεντρική Μακεδονία και στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και του μέτρου εκκίνησης επιχείρησης από νέους αγρότες ανακοίνωσε το Τμήμα Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για την ενημέρωση και καθοδήγηση των υποψήφιων δικαιούχων ανακοινώνονται επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα και τα βαθμολογικά κριτήρια των υποψηφίων και πίνακες με τους κωδικούς των καλλιεργειών – εκτροφών με την αντίστοιχη τυπική απόδοση και χαρακτηρισμό των κωδικών καλλιεργειών ως οπωροκηπευτικά και καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή.

Στόχος της προκήρυξης είναι η στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, καθώς επίσης η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης ή στήριξης της αναδιάρθρωσης των μικρών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά τα στοιχεία επισυνάπτονται στη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας www.pkm.gov.gr.