Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δέλτα – ΠΚΜ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου


Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου  «Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Δέλτα» υπογράφτηκε μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Δέλτα, από την Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου και το Δήμαρχο Ευθύμιο Φωτόπουλο, στη Σίνδο. 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Δέλτα που περιλαμβάνει την αποκατάσταση φθορών  ζημιών, της αποσύνθεσης του οδοστρώματος, των παραμορφώσεων και στρεβλώσεων της επιφάνειας του οδοστρώματος που εντοπίζονται στο αστικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Δέλτα καθώς και στο οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Κ-Μ και βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα. 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000. Το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού θα διαθέσει προϋπολογισθείσες για το σκοπό αυτό πιστώσεις ύψους 200.000,0 προς την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο Δήμος Δέλτα  θα διαθέσει από  Πόρους του Δήμου το ποσό των 200.000,0€. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης θα διαθέσει από το πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Ιδίων Πόρων έτους 2015 το ποσό των 100.000,0 για την υλοποίηση του έργου. 
Σχετικά με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, ο Δήμαρχος Δέλτα Ε. Φωτόπουλος δήλωσε: «Το έργο αφορά σε μια σειρά παρεμβάσεων όπως είναι η αποκατάσταση του οδοστρώματος στη σιδηροδρομική διάβαση της Βιομηχανικής Περιοχής της Σίνδου, ένα χρόνιο αίτημα επιχειρηματιών και εργαζομένων σ’ αυτήν, 
η αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες που έπληξαν κυρίως την περιοχή του Καλοχωρίου, αλλά και ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδικών τμημάτων σε άλλες περιοχές του Δήμου μας. Κάνουμε έναν μεγάλο αγώνα για να εξασφαλίσουμε κονδύλια για τη συντήρηση του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων σε μια δύσκολη για τα οικονομικά εποχή και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τη βοήθειά της. Οι δρόμοι του Δήμου μας ασφαλτοστρώνονται ξανά μετά από πολλά χρόνια, γιατί έχουμε θέσει ως στόχο εξαρχής να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων. Ήδη έχουμε κάνει σπουδαίο έργο στον τομέα αυτό, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας».