Βλάβη στα τηλέφωνα του Δήμου: Προσωρινά τηλέφωνα Τεχνικών Υπηρεσιών


image

Λόγω Τεχνικού Προβλήματος για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δέλτα θα λειτουργούν τα εξής τηλέφωνα:

Για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, λειτουργούν τα εξής τηλέφωνα, μία γραμμή ανά τηλεφωνικό αριθμό:

2310 570 744 Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
2310 570 746 Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
2310 570 747 Συσκευή ΦΑΞ
*Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα για Σύνδεση με Εσωτερικά Τηλέφωνα