Με δύο προτάσεις ο Δήμος Δέλτα στο πρόγραμμα «Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»


Με δύο προτάσεις ο Δήμος Δέλτα στο πρόγραμμα «Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων»

Σε δύο πολυταμειακά Τοπικά Προγράμματα CLLD/ LEADER που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία θα υποβάλλει πρόταση ο Δήμος Δέλτα, μετά την οριστικοποίηση των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. από την Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΕΘ).

Μετά από ευρεία διαδικασία διαβούλευσης, η ΑΝΕΘ, ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), λαμβάνοντας υπόψη χωροταξικές και αναπτυξιακές παραμέτρους και το μεγάλο μέγεθος της Υπαίθρου του Νομού Θεσσαλονίκης, έκρινε σκόπιμη την υποβολή 2 προτάσεων πολυταμειακών Τοπικών Προγραμμάτων, ως εξής:

A. Περιοχή των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά, και τμημάτων των Δήμων Δέλτα, Ωραιοκάστρου, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θέρμης και Θερμαϊκού
B. Περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα

Οι περιοχές αυτές αποτελούν, τόσο από χωροταξική, όσο και από προγραμματική άποψη, τον κατάλληλο χώρο για την εφαρμογή 2 πολυταμειακών «Τοπικών Προγραμμάτων με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων, στο Νομό Θεσσαλονίκης».