Σημαντικές αλλαγές στις δικαστικές αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (νόμος Κατσέλη)


Σημαντικές αλλαγές στις δικαστικές αποφάσεις για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (νόμος Κατσέλη)

Του Βασιλείου Τσορμπατζίδη

Ήδη εδώ και έξι έτη βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος Ν.3869/2010, που ρυθμίζει τις οφειλές των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, γνωστότερος και ως «Νόμος Κατσέλη». Από τις αρχές του έτους ο νόμος έχει υποστεί την τελευταία του τροποποίηση, τις βασικές αλλαγές τις οποίας έχουμε ήδη αναλύσει στο www.deltanews.gr. Εντός του μηνός Νοεμβρίου του 2016 όμως επήλθαν δύο πολύ σημαντικές αλλαγές στην εφαρμογή του νόμου από τα δικαστήρια, οι οποίες ασκούν επίδραση σε μεγάλο αριθμό πολιτών.

Αλλαγή Πρώτη

Η πρώτη αλλαγή είναι προς το αυστηρότερο και έχει να κάνει με τον τρόπο εξέτασης από το δικαστήριο σχετικά με το εάν τα δάνεια του οφειλέτη είχαν ληφθεί με τρόπο δόλιο, δηλαδή εάν αυτός θα ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι με τα εισοδήματα του δε θα μπορούσε στο μέλλον να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Στο ζήτημα της δόλιας αδυναμίας πληρωμής υπάρχει μάλιστα τον τελευταίο καιρό μια μεταστροφή της νομολογίας προς το αυστηρότερο, αφού έχει μπει «στο μικροσκόπιο» των δικαστηρίων και το ζήτημα του «ενδεχόμενου δόλου», που μπορεί να αποκλείει την προστασία του «Νόμου Κατσέλη» σε όσους είχαν προβλέψει από την αρχή ότι ήταν αδύνατο να ξεπληρώσουν τις οφειλές τους, αλλά παρ’ όλα αυτά συνέχισαν απτόητοι τον υπερδανεισμό (με στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες) ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, χωρίς να φροντίσουν να διατηρήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αλλά κάνοντας σπατάλες.

Αν και τα δικαστήρια ως τώρα επιδεικνύουν μια ευνοϊκή στάση για τους δανειολήπτες, πολλές φορές μάλιστα ζητώντας άσκηση δίωξης εις βάρος της Τράπεζας, επειδή δεν φρόντισε να ελέγξει προηγουμένως την αφερεγγυότητα κάποιων δανειζομένων, την αδυναμία τους να καλύψουν με επαρκείς εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες κ.λπ.) το χρέος, στη συγκεκριμένη περίπτωση η αυστηρή στάση έχει να κάνει με την προσπάθεια απονομής της δικαιοσύνης σε σχέση με δανειολήπτες που περιήλθαν σε αδυναμία πληρωμής χωρίς δική τους ευθύνη και οι οποίοι χρήζουν προστασίας.

Αλλαγή Δεύτερη

Η δεύτερη αλλαγή είναι προς το ευνοϊκότερο και μάλιστα για ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Παρότι ο νόμος μετά την τελευταία του τροποποίηση έδινε τη δυνατότητα να υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις του και οι οφειλές προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι σήμερα υπήρχε αρνητική στάση των Δικαστηρίων στο θέμα αυτό. Με την υπ’ αρίθμ. 63/2016 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ρόδου, η οποία εκδόθηκε αυτό το μήνα (Νοέμβριος 2016), έγινε για πρώτη φορά δεκτό το αίτημα δανειολήπτη για την υπαγωγή του στο νόμο Κατσέλη περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών και οφειλών του προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και την εφορία. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για ένα μεγάλο μέρος πολιτών που δε βαρύνονται με μεγάλες οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, αλλά με μεγάλες οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Με βάση αυτά τα δεδομένα και με την επικείμενη αυστηρότερη εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών από το νέο έτος, η κατάθεση αίτησης υπαγωγής στο Ν.3869/2010 πιθανόν να είναι σωτήρια για μεγάλο μέρος των οφειλετών. Σε περιπτώσεις πολιτών που ήδη έχουν υπαχθεί στο νόμο, αλλά διατηρούν μεγάλες οφειλές προς Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία που δεν έχουν ρυθμιστεί, υπάρχει η δυνατότητα προσπάθειας μεταρρύθμισης της απόφασης κατά τις γενικές διατάξεις (και όχι τις ειδικές του Νόμου Κατσέλη) λόγω της αλλαγής αυτής και έτσι να ρυθμιστούν και αυτά τους τα χρέη από το Δικαστήριο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το ανωτέρω κείμενο απευθύνεται κυρίως σε πολίτες και όχι μόνο σε νομικούς. Για το λόγο αυτό και για την ουσιαστικότερη κατανόησή του οι πληροφορίες που αναρτώνται είναι γενικές και απλουστευμένες καθώς στοχεύουν στην ενημέρωση των μη νομικών και όχι στη συνεισφορά σε επιστημονικό επίπεδο.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Τσορμπατζίδης Βασίλειος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (ΑΜΔΣΘ 11039)
ΚΕΝΤΡΟ: Αριστοτέλους 11, ΤΚ 54624
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ: Αγίου Γεωργίου 30, Ιωνία, ΤΚ 57008

Τηλ: 2310-225726
Κιν: 6976322663
e-mail: [email protected]