ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Αναβάθμιση με 4,3 εκατ. της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων της βιομηχανικής περιοχής Σίνδου


Τα έργα αναβάθμισης της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2017.

Τον Απρίλιο του 2017 θα ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων της Βιομηχανικής Περιοχής της Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, που ξεκίνησαν πριν από δύο περίπου μήνες. Πρόκειται για πρωτοβουλία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που διαθέτει 4,3 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία και η αποτελεσματικότητα της Μονάδας, όπου γίνεται η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Τελικός στόχος είναι η λειτουργία της ΜΚΑ σε αρμονία με τις απαιτήσεις της νεότερης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΒΙ.ΠΕ. (Ιούλιος 2014), ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το θαλάσσιο περιβάλλον του Θερμαϊκού.

Η περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων είναι απολύτως απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία κάθε βιομηχανικής περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Με συνολικό εμβαδόν 9.600 στρεμμάτων, η Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι σήμερα ο μεγαλύτερος σε έκταση και σε πλήθος εγκατεστημένων επιχειρήσεων Οργανωμένος Υποδοχέας Δραστηριοτήτων (ΟΥΔ) στην Ελλάδα. Εκεί λειτουργούν συνολικά περίπου 600 εταιρείες, με ετήσιο συνολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ.

κατάλογος

Έργο 4,3 εκατ. ευρώ

Το έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, ώστε να καλύπτονται πλήρως και οι νεότερες απαιτήσεις του  περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου που έχει τεθεί για τη λειτουργία της. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 4,3 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Ανάδοχος του έργου είναι η τεχνική εταιρία «Χριστόφορος Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ».  Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει στα τέλη του 2015 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε έναν περίπου χρόνο από σήμερα και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2017. Θα ακολουθήσει δοκιμαστική λειτουργία ενός έτους, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τελικές ρυθμίσεις.

Τα οφέλη από το συγκεκριμένο έργο θα είναι σημαντικά για την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα για την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου, κάτι που αποτελεί ζητούμενο σε μια περίοδο κατά την οποία οι παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες θεωρούνται εξίσου καθοριστικές με τις ίδιες τις παραγωγικές διαδικασίες, καθώς ανάπτυξη με βαθύ και εκτεταμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα δεν είναι αποδεκτή.

Σήμερα η κυριότητα των υποδομών της ΜΚΑ ανήκει στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και η Μονάδα λειτουργεί με την ευθύνη της ΕΥΑΘ. Η αναβάθμιση γίνεται με δαπάνες της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, η κυριότητα των υποδομών θα μεταβιβασθεί στην ΕΥΑΘ Παγίων, ώστε η Μονάδα να ανήκει πλέον στον φορέα που τη λειτουργεί.

123

Από το 1986

Το ζήτημα της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.  Θεσσαλονίκης απασχολεί τους αρμόδιους τοπικούς φορείς από το 1986. Την εποχή εκείνη λειτουργούσε μόνο η Α΄ Φάση της ΒΙ.ΠΕ., τα υγρά απόβλητα της οποίας οδηγούνταν στη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙ.ΠΕ., για επεξεργασία και στη συνέχεια διάθεση της επεξεργασμένης εκροής. Ο γενικότερος σχεδιασμός ήταν να κατασκευαστεί αγωγός ώστε η τελική εκροή της ΜΚΑ να οδηγείται προς τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο, το 2007 η επιτροπή περιβάλλοντος του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης πρότεινε την αναβάθμιση της ΜΚΑ και τη λειτουργία της ως αυτόνομης και ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ.

Ως έκφραση κοινωνικής ευθύνης -και παρά το γεγονός ότι ήδη από το 2003 η Μονάδα λειτουργεί με ευθύνη της ΕΥΑΘ- το 2010 η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δεσμεύτηκε να αναλάβει το κόστος των σχετικών τεχνικών μελετών και να χρηματοδοτήσει τα έργα εκσυγχρονισμού της Μονάδας .
Για την υλοποίηση της απόφασης, τον Ιανουάριο του 2011 υπογράφηκε μεταξύ ΕΥΑΘ και ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Θερμαϊκού. Οι δύο εταιρείες δεσμεύτηκαν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση έργων εκσυγχρονισμού της ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του Θερμαϊκού Κόλπου. Αμέσως προχώρησε η υλοποίηση ορισμένων επειγόντων έργων, κόστους 420 χιλ. ευρώ, των οποίων η κατασκευή κρίθηκε αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Επιπλέον, η ΕΤΒΑ, σε στενή συνεργασία με την ΕΥΑΘ, προχώρησε στη δημοπράτηση του κυρίως έργου του εκσυγχρονισμού, συνολικού προϋπολογισμού 4,6 εκ ευρώ. Με την ολοκλήρωση και την έγκριση των μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το κυρίως έργο τελικά ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015.

Πηγή: http://www.voria.gr/index.php/article/me-43-ekat-evro-i-etva-vipe-anavathmizi-ti-mka-sti-vipe-sindou