Σίνδος: Ζητείται φυσικοθεραπευτής – τρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος


A masseur is stretching a woman's arm

Σίνδος: Ζητείται φυσικοθεραπευτής – τρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Ζητείται φυσικοθεραπευτής – τρια με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εμπειρία στην μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Γνώσεις manual therapy θα εκτιμηθούν. Απασχόληση 8ωρη τέσσερις μέρες και Παρασκευή 4ωρη.

Αποστολή βιογραφικών [email protected]