Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 24/10 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα


Ποια θέματα θα συζητηθούν;

Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 24/10 και ώρα 19:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα, στο Συνεδριακό Κέντρο “Κωνσταντίνος Θεοφάνης” στη Σίνδο.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα ( Άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 )

ΠΡΟΣ:

α.- Τον Δήμαρχο κ. Ιωαννίδη Ιωάννη

β.- Τους Δημοτικούς Συμβούλους :

1. Αλμπάνη Θεοφάνη
2. Ελευθεριάδου Παρασκευή
3. Κυριακίδη Γεώργιο
4. Ναζλίδη Χρήστο
5. Χαλβατζή Ευάγγελο
6. Λιακόπουλο Διονύσιο
7. Φωτόπουλο Ευθύμιο
8. Καμανά Δημήτριο
9. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη
10. Βαμβάκο Ευάγγελο
11. Δαρμουσλή Δημήτριο
12. Ζάχο Γρηγόριο
13. Δουζδαμπάνη Κωνσταντίνο
14. Σκουλαριώτη Δημήτριο
15. Μπαλλογιάννη Ελένη
16. Γλώσση Γεώργιο
17. Καστελιάνο Πέτρο
18. Παππά Αθανάσιο
19. Κουρόγλου Τριαντάφυλλο
20. Χαντέ Αχιλλέα
21. Αντωνιάδη Αντώνιο
22. Μαυρομάτη Δημήτριο
23. Διαμαντόπουλο Αλέξανδρο
24. Καϊκή Κωνσταντίνο
25. Λιάκο Νικόλαο
26. Τερζή Ροβέρτο
27. Ρουσομάνη Ραφαέλλα
28. Σταματάκη Σπυρίδωνα
29. Βαλάρη Θεόδωρο
30. Αλεξανδρίδη Γεώργιο
31. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα
32. Μπενάκη Μιχαήλ

γ.- Προέδρους Κοινοτήτων :

1. Καρκαμάνη Σπυρίδωνα, Ανατολικού.
2. Βέρρο Αναστάσιο, Βραχιάς.
3. Τσίντου Πολυχρονία, Διαβατών.
4. Στατερούδη Πέτρο, Καλοχωρίου.
5. Κατούνα Βασίλειο, Κυμίνων.
6. Καράδαλη Θεόδωρο, Ν. Μαγνησίας.
7. Μπαξεβάνη Χρήστο, Ν. Μαλγάρων.
8. Γκαμανή Δημήτριο, Σίνδου.
9. Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία, Χαλάστρας.

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου την Πέμπτη
24-10-2019 και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Δέλτα, στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Εκλογή δύο (2) μελών, για τη συμμετοχή τους στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

3. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δήμου Δέλτα.

4. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού
Φαρμακείου Δήμου Δέλτα.

Εισηγήσεις Προέδρου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) κ. Σταματάκη Σπυρίδωνα.
5. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα με
το Δήμο Δέλτα, για την υλοποίηση της πράξης «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικού
Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan) και υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Δήμου
Δέλτα.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών κ. Λιακόπουλο Διονύσιο.

6. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού
έτους 2019.

7. Έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα αποτελέσματα του
προϋπολογισμού κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους 2019, του Δήμου Δέλτα.

8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, της αυτοτελούς διαχείρισης του
κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη, οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήσεις Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Έργων και Πολιτικής Προστασίας κ. Γλώσση Γεώργιου.

9. Έγκριση 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Δέλτα, έτους 2019.

10.Έγκριση χορήγησης άδειας στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε δημοτική οδό, στην Χαλάστρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ