Τα μέλη της νέας συντονιστικής επιτροπής


Τα Μέλη της νέας Συντονιστικής Επιτροπής, έπειτα από την παραίτηση της προηγούμενης είναι τα εξής:

1. Σπανίδης Γιώργος τηλ: 6943197400
2. Παρίκογλου Σάββας τηλ: 6974887724
3. Σμυρλής Θεώδορος τηλ: 6944909600
4. Ελευθεριάδου Βούλα τηλ: 6972920008
5. Καλτσίδης Ελευθέριος τηλ: 6937003396
6. Ευστρατίου Ανδρέας τηλ: 6944284800
7. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος τηλ: 6945445324
8. Γιαπουτζής Απόστολος τηλ: 6977256498