Τα βασικά σημεία της σύμβασης μεταξύ ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ


Τι προβλέπεται;

Με ανοιχτά ακόμη ορισμένα ζητήματα, ως και την τελευταία στιγμή, συζητείται σήμερα στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕΘ (Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης) το σχέδιο της σύμβασης για την εκχώρηση επιπλέον 25 λεωφορειακών γραμμών του ΟΑΣΘ προς τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκκρεμμότητες θα κλείσουν στη διάρκεια της συνεδρίασης, στην οποία θα παραστεί και ο Στέφανος Τσόλης, πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης το οποίο θα είναι ο άμεσα συμβαλλόμενος εκ μέρους και των τεσσάρων ΚΤΕΛ. Εξ αιτίας αυτών των εκκρεμοτήτων το σχέδιο της σύμβασης δεν είχε σταλεί ως χθες το βράδυ στα μέλη του δ.σ. του ΟΣΕΘ, κάτι που αναμένεται να γίνει νωρίς σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σημαντικότερη από τις εκκρεμότητες αφορά τη διάρκεια της σύμβασης. Στην υπουργική απόφαση την οποία υπέγραψε προ ημερών ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής προβλέπεται ότι η σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο ετών, με μονομερές δικαίωμα του ΟΣΕΘ για παράτασή της κατά ένα ακόμη έτος, με τους ίδιους όρους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θέμα παραμένει ανοιχτό καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η χρονική διάρκεια να περιοριστεί αυστηρά στα δύο χρόνια. Οι υπόλοιπες εκκρεμότητες είναι ήσσονος σημασίας και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προσκόμματα.

Τα βασικά σημεία της σύμβασης

Το σχέδιο της σύμβασης είναι περίπου 35 σελίδες και σε αυτήν καθορίζονται οι όροι, η εποπτεία, ο έλεγχος, το κόμιστρο και οι κυρώσεις, σχετικά με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στις 25 λεωφορειακές γραμμές. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Ο ΟΑΣΘ εκχωρεί 25 λεωφορειακές γραμμές στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης το οποίο έχει τη δυνατότητα (μέσω υπεκμίσθωσης) να αναθέσει κάποια από αυτά τα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ Σερρών, Χαλκιδικής και Κιλκίς. Στις γραμμές αυτές θα δρομολογηθούν συνολικά 101 οχήματα ενώ άλλα 19 θα είναι εφεδρικά (σύνολο 120).

2. Το κόμιστρο για τον επιβάτη παραμένει στο ένα ευρώ. Το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό θα ανέλθει σε 22,320 εκατ. ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αυτό προκύπτει από τον εκτιμώμενο αριθμό των οχηματοχιλιομέτρων τα οποία θα εκτελούν τα ΚΤΕΛ στις 25 γραμμές ετησίως (περίπου 12 εκατ.) επί 1,43 ευρώ ανά οχηματοχιλιόμετρο.

3. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται από τον ΟΣΕΘ στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης το οποίο με τη σειρά του θα τα διανέμει στα υπόλοιπα ΚΤΕΛ αναλόγως των οχηματοχιλιομέτρων τα οποία θα εκτελεί το καθένα. Η καταβολή θα είναι μηνιαία (περίπου 1,8 εκατ.). Από το ποσόν θα παρακρατείται το 10% και η εκκαθάριση θα γίνεται ανά τρίμηνο ώστε εάν κάποια δρομολόγια δεν εκτελεστούν να αφαιρεθούν από την προβλεπόμενη καταβολή, μαζί και με τις τυχόν ρήτρες τις οποίες προβλέπει η σύμβαση για την περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίου.

4. Η υλοποίηση της σύμβασης θα παρακολουθείται από τον ΟΣΕΘ. Παράλληλα, όμως, θα πιστοποιείται και από έναν Ανεξάρτητο Ελεγκτή ο οποίος θα υποβάλει τις εκθέσεις του ανά τρίμηνο (τον 3ο, 6ο, 9ο και 12ο μήνα). Η αμοιβή του Ελεγκτή περιλαμβάνεται στα 22,320 εκατ. ευρώ.

5. Μέσα στα λεωφορεία θα υπάρχουν εκδοτικά και ακυρωτικά μηχανήματα καθώς και σύστημα τηλεματικής (και δωρεάν wi-fi). Ωστόσο, η τηλεματική θα τεθεί σε σταδιακή λειτουργία, μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Επίσης, οι οδηγοί θα εκδίδουν εισιτήρια μόνον σε έκτακτες περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη σύμβαση για την εκχώρηση των πρώτων έξι δρομολογίων στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης υπήρχε ρήτρα για αγορά 300.000 εισιτηρίων κατ’ έτος από το ΚΤΕΛ, κάτι που δεν υπάρχει στην παρούσα σύμβαση.

Η διαδικασία

Μετά τη σημερινή έγκριση από το δ.σ. του ΟΣΕΘ του σχεδίου της σύμβασης, αυτή, μαζί και με την αιτιολογική έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία η εκχώρηση των λεωφορειακών γραμμών στα ΚΤΕΛ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, θα σταλούν (πιθανότατα Δευτέρα ή Τρίτη) στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς έγκριση.
Εφόσον εγκριθεί η σύμβαση, θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη (ΟΣΕΘ, ΟΑΣΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης) και ακολούθως θα εκδοθεί η τελική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομκών και Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις όλη αυτή η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Γενάρη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι λεωφορεία των ΚΤΕΛ σε γραμμές του ΟΑΣΘ δύσκολα θα μπουν πριν από το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη.

«Εμείς έχουμε πάρει το μεγαλύτερο μέρος από τα 120 οχήματα και αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε τις εργασίες βαφής και συντήρησης. Ωστόσο, εάν δεν εγκριθεί η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εγκατάσταση εκδοτικών και ακυρωτικών μηχανημάτων, διαδικασία η οποία θα απαιτήσει τουλάχιστον δέκα έως είκοσι μέρες για το σύνολο του στόλου», δήλωσεο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Στέφανος Τσόλης. Ο ίδιος εκτιμά πως, αν όλα κυλήσουν ομαλά, πλήρη εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και στις 25 λεωφορειακές γραμμές θα γίνει μέσα στον Μάρτιο.