Η πρώτη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο στον Αξιό έγινε σήμερα το πρωί σε σπίτι  με τη συνδρομή ιδιώτη υδραυλικού και συνεργείων της ΔΕΥΑΔΔ. Πρόκειται για ένα σπίτι που βρίσκεται στα Νέα Μάλγαρα με τον ιδιοκτήτη να αποκτά πρόσβαση στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔΔ αφήνοντας πίσωτην αυτοσχέδια αποχέτευση που χρησιμοποιούσε. «Το δίκτυο αποχέτευσης στον Αξιό …

Ενημέρωση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ: Στα δημοτικά διαμερίσματα Χαλάστρας και Ανατολικού έχουν κατασκευασθεί δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων βαρύτητας και υπό κενό. Τα δίκτυα αυτά προορίζονται μόνο για την απομάκρυνση των αστικών λυμάτων και απαγορεύεται η ρίψη ομβρίων υδάτων. Διαπιστώθηκε ότι γίνεται συστηματική ρίψη ομβρίων υδάτων στα δίκτυα ακαθάρτων με αποτέλεσμα να τίθενται αυτά εκτός λειτουργίας, δημιουργώντας …