Περιλαμβάνονται στα 147 σχολεία όλης της χώρας που εντάσσονται στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας.