Ξεκίνησε η επιλογή προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ


Από την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, οι ωφελούμενοι που έχουν προεπιλεγεί από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και να  επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στον ιστότοπο https://voucher.gov.gr/

Βήμα 1:

  • Υποβολή φόρμας συμμετοχής ωφελουμένων – Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Βήμα 2:

  • Επιλογή προγραμμάτων από ωφελούμενους – Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Το ΚΔΒΜ INTERACTIVE, ως αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης για τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης), θα υλοποιήσει το προσεχές χρονικό διάστημα την κατάρτιση των ανέργων (διάρκειας 80 ωρών)

«Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών».

Για διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το πρόγραμμα μπορείτε να μας βρείτε :

Κ. Καραμανλή 40 – Γέφυρα Θεσσαλονίκης

Τηλ. 2310 729949

Email: [email protected]

Web: https://interactive.gr/