Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020). Η προδημοσίευση γίνεται σε χρόνο κατάλληλο ώστε να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν έγκαιρα όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν σε αυτό. Τα χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής: •Η προκήρυξη του μέτρου προγραμματίζεται …

  Η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που θα κατατεθούν στο πρόγραμμα της ενίσχυσης των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας είναι συγκριτική και περιλαμβάνει: έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής έλεγχο της κατάστασης του δικαιούχου έλεγχο ποιότητας, πληρότητας και ωριμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου.   Καθώς οι αιτήσεις στο νέο ΕΣΠΑ είναι πολλές, πιθανότητες επιτυχίας έχει μονάχα το επιχειρηματικό …