Πρόγραμμα κατάρτισης για 650 ανέργους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Τι προβλέπει το πρόγραμμα;

Εκατοντάδες άνεργοι νέοι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, που βρέθηκαν στην ανεργία, πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας, που αναγκάστηκαν να βάλουν «λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους, αναμένεται να ωφεληθούν από το πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με 3,1 εκατομμύρια ευρώ, μέσω του ΕΣΠΑ.
Η σχετική πρόσκληση, που ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, έχει ήδη ανοίξει στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι φορείς υλοποίησης των δράσεων είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Υπολογίζεται ότι οι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι που θα ωφεληθούν από τη δράση θα ανέλθουν σε περίπου 650 άτομα, ενώ 200 θα αποκτήσουν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.
«Εκατοντάδες συμπολίτες μας που οδηγήθηκαν στην ανεργία θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να επανενεργοποιηθούν οικονομικά και επαγγελματικά. Μέσω του συγκεκριμένου έργου προσπαθούμε να δώσουμε ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους, που έχασαν τις δουλειές τους και οι επιχειρήσεις τους δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συσσώρευσε η παρατεταμένη οικονομική κρίση. Αυτή τη φορά, με τα κατάλληλα εφόδια, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν τη δυνατότητα να επαναδραστηριοποιηθούν στην αυταπασχόληση, να δημιουργήσουν νέες βιώσιμες επιχειρήσεις και ειδικά καινοτόμες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με προοπτική.
Πρωτίστως, θα τους δοθεί μια διέξοδος από τον εφιάλτη της ανεργίας, που για πολλούς είναι μακροχρόνιος», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.
Ωφελούμενοι είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες, πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, άνεργοι νέοι επιστήμονες κ.ά. Άνθρωποι, οι οποίοι έμειναν χωρίς δουλειά, αλλά μπορούν να στηριχτούν μέσω της συγκεκριμένης δράσης και να αποκτήσουν εφόδια, που θα τους βοηθήσουν να ενεργοποιηθούν επαγγελματικά.
Η δράση περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.

Συμβουλευτική
Οι δράσεις που προβλέπονται είναι εξατομικευμένες και εναρμονισμένες με τις ανάγκες που αντιστοιχούν στο προφίλ κάθε ωφελούμενου. Έτσι, η επαγγελματική συμβουλευτική προσαρμόζεται ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελουμένων, τις επαγγελματικές απαιτήσεις των ειδικοτήτων και των παραγωγικών τομέων που άπτονται της επιχειρηματικής στόχευσης – ενδιαφέροντος και το βαθμό καινοτομίας της επιχειρηματικής ιδέας.
Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής θα παρέχονται πριν την έναρξη όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται η διερεύνηση των αναγκών, ο προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός κάθε ωφελούμενου, η υποστήριξη της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη και επεξεργασία ατομικού σχεδίου δράσης.

Επαγγελματική κατάρτιση
Προβλέπεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε οριζόντιες δεξιότητες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Οι ωφελούμενοι μαθαίνουν να εντοπίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εκπονούν επιχειρησιακά σχέδια, να καθοδηγούν άλλους, να διαχειρίζονται το χρόνο και τους κινδύνους, να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αναλύουν την αγορά, να εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης ποιότητας, να οργανώνουν τις λειτουργίες της επιχείρησης, να κοστολογούν προϊόντα και υπηρεσίες, να οργανώνουν και να προωθούν τις πωλήσεις, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν την προβολή της επιχείρησης, να αναλύουν και να παρακολουθούν τα οικονομικά της επιχείρησης, να αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τις ανάγκες της επιχείρησης, να εφαρμόζουν τη νομοθεσία υγιεινής, ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασιακής νομοθεσίας.
Επίσης, η επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει κατάρτιση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικά επαγγέλματα, αλλά και στην ανάδειξη, εισαγωγή και εκμετάλλευση καινοτομιών στο πλαίσιο σύνταξης, μελλοντικά από τους ωφελούμενους, επιχειρησιακών σχεδίων για την πιθανή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, προβλέπεται πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους καταρτιζόμενους και εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, μέσω ατομικών συνεδρίων, στόχος των οποίων αποτελεί η υποστήριξη των ωφελουμένων, ώστε να μπορούν να εκπονούν επιχειρησιακά σχέδια.

Πηγή: voria.gr