Υποβολή αίτησης & δικαιολογητικών για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δέλτα


Το Κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Δέλτα στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο», ανακοινώνει την έναρξη υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Δέλτα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, καθώς και δικαιούχων/αιτούντων διεθνούς προστασίας, που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Το κοινωνικό Παντοπωλείο καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά από τις 3 Νοεμβριου 2021 έως 3 Δεκεμβρίου 2021, τις ώρες: 9:00 με 13:00, στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο κτίριο ΚΕΠ ΣΙΝΔΟΥ, Ελ. Βενιζέλου 6Α.

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή του αιτήματος είναι τα εξής:

(Ι) Υποχρεωτικά για όλους:

⦁ Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την υπηρεσία)
⦁ Δύο φωτογραφίες του αιτούντος.
⦁ Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
⦁ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ ή έγγραφο πιστοποίησης διεθνούς προστασίας.
⦁ Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Τηλέφωνο, Αέριο) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου (εκτύπωση οριστικής υποβολής-αποδοχής στο taxisnet). ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, από όπου πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

⦁ Για όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν στο νοικοκυριό:

Α) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2020,
Β) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2020 (έντυπο Ε1),
Γ) Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 2020 (Ε9) ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας,

(ΙΙ) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δικαιούχου:

⦁ Εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α., εάν υπάρχει.
⦁ Για όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν στο νοικοκυριό βεβαίωση χρόνου ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
⦁ Εάν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε κάποιο μέλος του νοικοκυριού: πρόσφατη επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση.
⦁ Εάν ο αιτών ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού είναι Α.Μ.Ε.Α.: Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
⦁ Σε περίπτωση συνταξιοδότησης: πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης όπου φαίνεται ότι ο αιτών είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
⦁ Σε περίπτωση οφειλών: οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο δηλώνει την έντονη οικονομική δυσχέρεια.
⦁ Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.
Η Κοινωνική Λειτουργός, μπορεί να πραγματοποιήσει κατ’ οίκον Κοινωνική Έρευνα για περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών της οικογένειας.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα κριτήρια ένταξης των νοικοκυριών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι ενδεικτικά τα εξής:

⦁ Ένα άτομο με εισόδημα έως 5.266 ευρώ ετησίως,
⦁ νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 7.899 ευρώ ετησίως,
⦁ νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 6.846 ευρώ,
⦁ νοικοκυριά µε έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 8.4267 ευρώ
⦁ νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 9.479 ευρώ,
⦁ νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 11.059 ευρώ κλπ. (κατά περίπτωση).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: [email protected].

Για πληροφορίες και ραντεβού απευθυνθείτε στο 2313305921.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Στον χώρο θα πρέπει να εισέρχεστε ένας ένας.