Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα για το νομοσχέδιο “Κλεισθένης”


Όπως προέκυψε από την συνεδρίαση της Παρασκευής 4/5.

Σχετικά με το νομοσχέδιο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δέλτα εξέδωσε ψήφισμα, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση (4.5.2018).

Με το ψήφισμα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, ζητούν την ένταξη του Δήμου Δέλτα στους Δήμους του Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, συντάσσονται με τις ενέργειες της ΚΕΔΕ για τη βελτίωση ή την αλλαγή διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προς όφελος του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών και αποφασίζουν να συμμετάσχει ο Δήμος Δέλτα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στο κοινό Συνέδριο ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Μαΐου και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δέλτα σχετικά με το νομοσχέδιο που αφορά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κλεισθένης 1), θεωρούμε ότι:

 • Δεν προωθεί καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης , που είναι κοινώς αποδεκτό ότι έχει ανάγκη η χώρα και οι πολίτες. Δεν αντιμετωπίζει και δεν επιλύει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης.
 • Δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι δεν προτείνεται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εφαρμογής του Κλεισθένη και δεν υποστηρίζεται από χρηματοδοτικούς πόρους, κίνητρα και επιχορηγήσεις.
 • Παραπέμπει αόριστα στο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο Κράτος και την Αυτοδιοίκηση, συνδέοντάς τις με το εγχείρημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης αλλά και την δημοσιονομική ανάκαμψη της χώρας.
 • Δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις και οι θέσεις που επίσημα έχει καταθέσει το συλλογικό μας όργανο, η ΚΕΔΕ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο τριών συνεδρίων, σε Βόλο, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.
 • Δεν προωθεί την αποκέντρωση και τη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, με τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κεντρικό Κράτος προς την Αυτοδιοίκηση.
 • Τα προβλήματα των Δήμων δεν θα επιλυθούν με την αλλαγή του εκλογικού συστήματος αλλά με αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους, με ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας τους, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Παρ’ όλ’ αυτά το νομοσχέδιο καθιστά ακόμη πιο ασφυκτικό τον εναγκαλισμό της Αυτοδιοίκησης από την Κεντρική Εξουσία.
 • Οδηγεί σε ομηρία τους Δήμους μέσω α) του ορισμού Επόπτη Νομιμότητας από τον εκάστοτε Υπουργό, β) πρόσθετων ελεγκτικών μηχανισμών, γ) περιορισμού της διοικητικής αυτοτέλειας των Δήμων, δ) της οικονομικής κηδεμονίας των Δήμων από τον Υπουργό Εσωτερικών.
 • Επιπλέον, η Διοικητική Εποπτεία των ΟΤΑ δεν περιορίζεται σε απλό έλεγχο νομιμότητας των πράξεων και στον πειθαρχικό έλεγχο, όπως το Σύνταγμα ορίζει, αλλά επεκτείνεται με την καθιέρωση έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών και γενικών κατευθύνσεων, τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Με τον τρόπο αυτό επηρεάζεται αποφασιστικά η ελευθερία δράσης και λειτουργίας των ΟΤΑ και ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατρέπεται σε μια αποκεντρωμένη διοικητική υπηρεσία του Κράτους.
 • Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που το μόνο που αλλάζει ουσιαστικά, είναι το εκλογικό σύστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Για πρώτη φορά θεσπίζονται δύο διαφορετικά εκλογικά συστήματα, για κοινότητες άνω των 500 κατοίκων και για κοινότητες κάτω των 500, όπου εισάγεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Προβλέπει τη μείωση της θητείας των αιρετών από 5, σε 4 χρόνια, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε βάρος του προγραμματικού σχεδιασμού των Δήμων.
 • Το εκλογικό σύστημα που προωθείται θα προκαλέσει ακυβερνησία στους Δήμους. Με την απλή αναλογική στην κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, οι δήμαρχοι που δεν θα εκλεγούν από τον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο, δεν θα έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους συμβιβασμούς και και τις ισορροπίες για να ληφθεί μια απόφαση. Ακόμη κι αν γίνει αποδεκτή η απλή αναλογική, γιατί αυτή να ισχύει μόνο για την εκλογή δημοτικών συμβούλων και όχι για την εκλογή δημάρχων και αυτοί να εκλέγονται σε δεύτερο γύρο με απόλυτη πλειοψηφία και με ό,τι αυτό συνεπάγεται; Με αυτό το σύστημα τα δημοτικά συμβούλια θα καταστούν διακοσμητικά όργανα των Δήμων, οι Δήμαρχοι ανίσχυροι και ενισχυμένοι ακραία και θνησιγενή σχήματα που θα καταστούν πέραν πάσης δημοκρατικής λογικής σε ρυθμιστές που θα εκβιάζουν το σχηματισμό πλειοψηφιών..
 • Θα αρκεί μόνον η αμετάκλητη παραπομπή για κακούργημα για να τεθούν οι αιρετοί αυτοδικαίως σε αργία, ενώ μέχρι σήμερα απαιτείται επιπλέον η επιβολή περιοριστικών όρων ή προσωρινής κράτησης.
 • Τίθενται σε κίνδυνο οι Κοινωνικές Υπηρεσίες που σήμερα προσφέρουν οι Δήμοι σε όλη τη χώρα καθώς δεν διασφαλίζεται το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών όταν λήξει η χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και η χρηματοδότησή τους δεν κατοχυρώνεται θεσμικά αφού στην κατανομή των εθνικών πόρων εισάγονται (μη μετρήσιμα υποκειμενικά) κριτήρια.
 • Αυξάνεται το φορολογικό βάρος των δημοτών, καθώς η ένταξη της χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Πρασίνου στα ανταποδοτικά αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο φόρο και καλεί τους δημότες να χρηματοδοτήσουν το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας.
 • Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.
 • Προτείνει μία κενή περιεχομένου κατηγοριοποίηση Δήμων. Με την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση, ενώ αναγνωρίζει νομικά το ζήτημα ότι οι δήμοι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν διατυπώνει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ισότιμη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε όποιον Δήμο και αν κατοικούν.
 • Εξαιρεί αυθαίρετα το Δήμο Δέλτα από τους Δήμους του Μητροπολιτικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, παρόλο που ο Δήμος μας πληροί το κριτήριο της «ημερήσιας ζώνης διακίνησης ατόμων» για εργασία, διασκέδαση, αγορές κλπ. Η κατηγοριοποίηση αυτή συνδέεται ευθέως από το ίδιο νομοσχέδιο με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των δήμων για την κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α’ βαθμού, για την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), καθώς και για την κατανομή και αξιοποίηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων χρηματοδότησης των δήμων από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους.
 • Με βάση τα παραπάνω, το Δ.Σ. του Δήμου Δέλτα αποφασίζει:
 • A) Nα συνταχθεί με τις ενέργειες της ΚΕΔΕ για τη βελτίωση ή την αλλαγή διατάξεων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου προς όφελος του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών και 
 •  Β) Να συμμετάσχει ο Δήμος Δέλτα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και στο κοινό Συνέδριο ΚΕΔΕ-ΕΝΠΕ που θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Μαΐου και την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018».