Θέση ειδικού συμβούλου στον Δήμο Δέλτα


Θέση ειδικού συμβούλου στον Δήμο Δέλτα

Ο Δήμαρχος Δέλτα καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, που θα πραγματοποιηθεί με σχετική Απόφαση Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά τη κρίση του, κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται από 1/3/2018 έως και 9/3/2018 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Δημοκρατίας, Σίνδος, τηλ. 2310300502, 503, 546 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Ειδικός Συμβούλος στο Δήμο Δέλτα