ΒΙ.ΠΕ Σίνδου και Καλοχώρι στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας


Οργάνωση των εργοστασίων και των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων σε Επιχειρηματικά Πάρκα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει την παραμονή τους στις υφιστάμενες θέσεις, προβλέπει το αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Για να είναι σύννομη η παραμονή των παραγωγικών εγκαταστάσεων στις υφιστάμενες θέσεις, ειδικά σε όσες είναι σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας, θα πρέπει αυτή να μην έρχεται σε αντίθεση με τις υφιστάμενες νομίμως άλλες χρήσεις.

Είναι σημαντική η πρόβλεψη του Χωροταξικού ότι υπάρχει ανάγκη για την οργανωμένη χωροθέτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση των βιομηχανικών συγκεντρώσεων, ειδικά στη βορειοδυτική πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Οι περιοχές αυτές στις οποίες αναφέρεται το Χωροταξικό είναι το Καλοχώρι (βόρεια και νότια του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ), το Ωραιόκαστρο, η Αγχίαλος, ο Άγιος Αθανάσιος, η Νεοχωρούδα, το Κάτω Σχολάρι, η Θέρμη, η Λητή, τα Λαγυνά, το Νέο Ρύσιο και το Καβαλάρι, αλλά και οι υπόλοιπες περιοχές, όπως αυτές καταγράφονται στο «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια» της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Στο Χωροταξικό επίσης υπάρχει η πρόβλεψη για επέκταση των κορεσμένων Βιομηχανικών Πάρκων και ειδικότερα της ΒΙΠΕ Σίνδου προς τα δυτικά, καθώς και η λήψη μέτρων για την «εξυγίανσης» υφιστάμενων Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) και την επανάχρηση απαξιωμένων χώρων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, μέσω της ανάπτυξης Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του ν.3982/2011. Ειδικότερα για τις ΑΒΣ μέσω της ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης.

Για υφιστάμενες μονάδες μεγάλης κλίμακας υποδεικνύεται η μετατροπή τους σε Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας.

Νέοι χώροι

«Αναγνωρίζεται, επίσης, η ανάγκη θεσμοθέτησης νέων χώρων ή επέκτασης υφιστάμενων οργανωμένων χώρων μεταποίησης ή εφοδιαστικής στη δυτική – βορειοδυτική πλευρά της πόλης, λόγω προνομιακής θέσης (τομή αξόνων Εγνατίας και ΠΑΘΕ). Γενικότερα, η οργάνωση των παραγωγικών τομέων και η χωροθέτηση των επιχειρήσεων πρέπει να κατατείνει σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων – Επιχειρηματικά Πάρκα, ήτοι πολεοδομικά οργανωμένες συγκεντρώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύνθετου περιεχομένου και λειτουργίας, με σύγχρονα έργα τεχνικών υποδομών, που θα προωθούν τη σύζευξη κυρίως του δευτερογενούς – τριτογενούς, αλλά και πρωτογενούς – τριτογενούς τομέα της οικονομίας και θα υποστηρίζουν το αστικό δίκτυο και τις χωρικές ενότητές του», σημειώνεται στο Χωροταξικό.

Πηγή: voria.gr