Εννέα βυρσοδεψεία από το 2008 δεν πληρώνουν στην ΕΤΒΑ κοινόχρηστα για τη διαχείριση των αποβλήτων τους και την έχουν χρεώσει μέχρι τώρα με ποσό πάνω από 8 εκατ ευρώ. Το καλοκαίρι φέτος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διέταξε το κλείσιμο τους, καθώς δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Όμως τα βυρσοδεψεία συνεχίζουν να λειτουργούν, με την ΕΤΒΑ να κάνει τα …