Ζητείται υπεύθυνος γραφείου κίνησης σε εταιρεία Logistics


Ζητείται υπεύθυνος γραφείου κίνησης σε εταιρεία Logistics

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Υπεύθυνος γραφείου Κίνησης

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης είναι τα εξής:

Εξυπηρέτηση πελατών και οδηγών.
Έκδοση παραστατικών (Δελτία Αποστολής/Εισαγωγής)
Διαχείριση καθημερινής ροής.
Επικοινωνία και διαχείριση αναγκών πελατών.

Προσόντα:
Άριστη χρήση των Η/Υ και ιδιαίτερα του Microsoft Office και WMS.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Επικοινωνιακές δεξιότητες.
Οργανωτικός χαρακτήρας.
Προσανατολισμός στον πελάτη και στα αποτελέσματα.

Η Εταιρεία Προσφέρει:

Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
Άριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.
Σταθερή και μόνιμη εργασία.

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΗ-XANTHIS BROS αναζήτα υποψηφίους για την θέση του υπεύθυνου γραφείου κίνησης.

Για αποστολή βιογραφικού ακολουθείστε τον σύνδεσμο.