Το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου στην Μασσαλία!


Το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου Θεσσαλονίκης συμμετέχει, για τη διετία 2015-17, στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο «Wine Environmental Studies in European RegioNS».

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων/οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε, με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα. Απώτερος στόχος των Στρατηγικών Συμπράξεων που  υλοποιηούνται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+ είναι να αποφέρουν θετικά αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αλλά και να επιφέρουν βελτιώσεις στα συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο  αυτού του προγράμματος έξι μαθητές και δύο καθηγήτριες  επισκέφτηκαν, το διάστημα 30 Νοεμβρίου-6 Δεκεμβρίου 2015, την Marignane της Γαλλίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν μαθητές από όλες τις χώρες εταίρους, την Γαλλία, την Ιταλία, την Σλοβενία, την Κροατία και φυσικά την Ελλάδα. Οι Έλληνες μαθητές φιλοξενήθηκαν από Γάλλους και μαζί με τις καθηγήτριές τους επισκέφθηκαν αξιοθέατα και μνημεία της Μασσαλίας και της Aix en Provence, αμπελώνες και οινοποιεία, παρουσίασαν τις εργασίες τους στο σχολείο και δούλεψαν σε ομάδες με μαθητές των άλλων χωρών, συμμετέχοντας στις δραστηριότητες του προγράμματος. Το κλίμα μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών των πέντε χωρών ήταν εξαιρετικό, η συνεργασία αποδοτική και όλα δείχνουν  ότι οι στόχοι του προγράμματος θα επιτευχθούν. Μέσα από την έρευνα για ένα κοινό και ενδιαφέρον θέμα, θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες , θα δημιουργηθούν νέες φιλίες, θα γίνει κοινό όραμα η Ευρώπη του πολιτισμού, του σεβασμού, της συνεργασίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

image

image

image

image

image

image

image

Πηγή blogs.sch.gr/lykdiava