ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι από εργοστάσιο επιγραφών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι από εργοστάσιο επιγραφών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι από εργοστάσιο επιγραφών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. με απαραίτητη ανάλογη προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης.

Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Προαιρετικά: δίπλωμα Γ’ με Π.Ε.Ι..

Αποστολή βιογραφικού σε αυτό τον σύνδεσμο.