ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βαφείς από εργοστάσιο επιγραφών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.


ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βαφείς από εργοστάσιο επιγραφών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βαφείς από εργοστάσιο επιγραφών στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. με απαραίτητη προϋπηρεσία σε πιστόλι σε λούστρα και αυτοκίνητα.

Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αποστολή βιογραφικού σε αυτό τον σύνδεσμο.