Αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από το επάγγελμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή


Ο Γιώργος Αρβανιτίδης τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχετικά με τους αδικαιολόγητους αποκλεισμούς μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από το επάγγελμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Ο Γιώργος Αρβανιτίδης τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής σχετικά με τους αδικαιολόγητους αποκλεισμούς μηχανικών ΠΕ και ΤΕ από το επάγγελμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Τα τρία βασικά προβλήματα του νομοσχεδίου είναι τα εξής:

– Αποκλείονται οι Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργών, χωρίς κανένα προφανή λόγο, από τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών ενεργειακής απόδοσης, παρότι τα προγράμματα σπουδών που έχουν παρακολουθήσει είναι συμβατά με το αντικείμενο του ενεργειακού επιθεωρητή, παρότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στον Διεθνή Κώδικα Επαγγελμάτων ούτε στην εθνική μας νομοθεσία. Πρόκειται για πάνω από 10.000 μηχανικούς οι οποίοι θα στερηθούν σε αυτή την περίοδο, μια επαγγελματική διέξοδο.

– Χωρίς κανένα προφανή λόγο και χωρίς επιπρόσθετα κριτήρια, ορίζεται ότι οι Μηχανικοί ΤΕ θα πρέπει να περιμένουν ένα χρόνο από τη στιγμή που θα πάρουν το πτυχίο τους, ώστε να ενταχθούν στην πρώτη τάξη ενεργειακών επιθεωρητών, κάτι που δεν ισχύει για τους Μηχανικούς ΠΕ.

– Προϋπόθεση για την εγγραφή των Μηχανικών ΤΕ στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών είναι η εγγραφή τους στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ, στο οποίο εγγράφονται μόνο εταιρείες και όχι φυσικά πρόσωπα. Κατά συνέπεια, εάν η διάταξη μείνει ως έχει, αποκλείεται συλλήβδην το σύνολο των Μηχανικών ΤΕ που εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών.