Ανακοίνωση της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σχετικά με την πληρωμή δικαιούχων βιοκαλλιεργητών έτους 2012


Ανακοίνωση της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης σχετικά με την πληρωμή δικαιούχων βιοκαλλιεργητών έτους 2012

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί (συμπληρωματική) Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2012 και Κατάσταση Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Οι συγκεκριμένες καταστάσεις θα αναρτηθούν την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας (Παπαναστασίου 63, Θεσσαλονίκη) και θα παραμείνουν αναρτημένες μέχρι την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.

Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν επτά δικαιούχους, με συνολικό ποσό πληρωμής 8.873,55 € αναλυτικά.

Ο Φάκελος Πληρωμής των Βιοκαλλιεργητών έχει αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ την Πέμπτη 29/09/2016 για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και την πίστωση των ατομικών τους λογαριασμών.