Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔΔ για την κατάσταση του νερού στα Νέα Μάλγαρα


Διαβάστε την ανακοίνωση.

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (ΔΕΥΑΔΔ) εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Μετά από εργασίες επισκευής βλάβης στη Δημοτική Κοινότητα Νέων Μαλγάρων διαπιστώθηκε σημειακά χρωματισμός του νερού στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού όχι κατ’ ανάγκη προερχόμενος από αυτήν.

Τα αίτια χρωματισμού του νερού διερευνώνται, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν έως τώρα σαφή αποτελέσματα.

Είναι πιθανόν, στην προσπάθεια καθαρισμού του δικτύου, να παρατηρηθεί πτώση τάσης ή διακοπή της υδροδότησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Τη Δευτέρα θα ληφθούν εκτάκτως νέα δείγματα νερού προς ανάλυση. Παρακαλείσθε στα σημεία που παρατηρείται το πρόβλημα να μη χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου. Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το νερό του δικτύου δεν είναι πόσιμο.