Αποστολή παιδιών του Δήμου Δέλτα σε κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2016


Αποστολή παιδιών του Δήμου Δέλτα σε κατασκηνώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2016

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά δημοτών του Δήμου Δέλτα  που ολοκλήρωσαν την Β’ τάξη Δημοτικού έως και την Γ’ τάξη Γυμνασίου.

Στα συνημμένα έγγραφα αναφέρονται τα δικαιολογητικά, οι περίοδοι της κατασκήνωσης, ο τρόπος πληρωμής, διάφορες διευκρινήσεις, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα τηλέφωνα των Κοινοτήτων για δευκρινήσεις και καταθέσεις των δικαιολογητικών.

Κατασκήνωση για Σταυρό ανοίξτε => Κατασκήνωση Σταυρός

Κατασκήνωση για Μία φορά κι έναν καιρό => Κατασκήνωση Μια φορά κι έναν καιρό