Έναρξη των παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων και νέες εγγραφές, από την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου, για το Χορευτικό Ιωνίας.