Διακοπή υδροδότησης στο Καλοχώρι το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017


Διακοπή υδροδότησης στο Καλοχώρι το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΥΑΔΔ: Το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στο Καλοχώρι προκειμένου να επιδιορθωθούν τρεις μεγάλες βλάβες ταυτόχρονα και να ομαλοποιηθεί και πάλι η υδροδότηση. Είναι βλάβες που προκλήθηκαν και από τον παγετό και μέχρι σήμερα δημιουργούν απρόβλεπτες τακτικές διακοπές νερού στην περιοχή.

Δυστυχώς το μέγεθος της βλάβης δεν μπορεί να είναι γνωστό, καθώς η βλάβη είναι υπόγεια. 

Σκοπός είναι με αυτές τις εργασίες να αποκατασταθούν οι βλάβες και να μην χρειάζεται να γίνονται αρκετές διακοπές νερού μέσα στην ημέρα.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το πρωί και θα διαρκέσουν μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.